O akcji 

Organizatorami akcji jest Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku i białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Współorganizatorami są nauczyciele bibliotekarze szkolni, którzy włączają do głośnego czytania dyrektorów, wychowawców klas i pracowników szkoły. Akcję koordynuje Alicja Juszkiewicz, nauczyciel bibliotekarz CEN w Białymstoku. 

Celem jest zachęcenie do głośnego czytania dzieciom, rozwijanie zainteresowań czytelniczych  klasyką literacką oraz promowanie  literatury na wolnych licencjach dostępnej na portalu „Wolne Lektury”.

Działania są  adresowane do uczniów szkół podstawowych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielska podlaskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Inauguracja odbywa się w dniu Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania,  podczas którego odczytuje się utwory literackie dwóch wybranych z  portalu "Wolne Lektury" pisarzy.  Przez cały październik  teksty czytane są w szkołach.

OBCHODY W ROKU 2021

W roku 2021 inauguracja odbywała się w  online.  Do czytania wybrano  tekst Joanny Papuzińskiej  Jak nasza mama odczarowała Wielkoluda z książki "Nasza mama czarodziejka"  (dla uczniów klas I- III) oraz  Henryka Sienkiewicza utwór   Bajka  (dla uczniów klas IV - IV). Przygotowano dwa nagrania filmowe:  

Czytanie Joanny Papuzińskiej:  czyta Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w  Białymstoku.  Słowo wstępne - Anna Kondracka, prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Czytanie Henryka Sienkiewicza: czyta Ryszard Chodyniecki, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku.  Słowo wstępne - Anna Kondracka, prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.