Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do współredagowania naszego serwisu.

Publikując na stronie serwisu przyczynicie się Państwo do promocji swoich wydarzeń w  środowisku szerszym, niż własne szkolne.

Prosimy o nadsyłanie informacji o pracy Państwa bibliotek - relacji z bieżących wydarzeń,  sprawozdań z realizacji projektów i programów,  jak też publikacji, artykułów, scenariuszy zajęć. 

Materiały proszę przesyłać  poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na platformie SNB (po uprzednim zalogowaniu się) - kliknij TUTAJ.