8 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom 

 ABCXXI-logo

 XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
 SPORTOWCY CZYTAJĄ DZIECIOM. WYCHOWANIE PRZEZ SPORT I CZYTANIE.

 3 - 7 czerwca 2019r.

4 czerwca - Inauguracja w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki

3 - 7 czerwca - imprezy czytelnicze w przedszkolach i szkołach podstawowych Białegostoku

 

W uroczystej inauguracji wzięli udział Goście Honorowi

 Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

Adam Jakuć - doradca Wojewody Podlaskiego

Jacek Brzozowski- dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku

Tadeusz Andrzej Mosiek  - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wojciech Macutkiewicz insp. - Komendant  Miejski Policji w Białymstoku

Agnieszka Łapińska sierż. szt.   - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Tomasz Gierasimiuk bryg. - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Piotr Kondraciuk płk - dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej

Krzysztof Kolenda - Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku

Ewa Majewska  -  Regionalna Dyrekcja  Lasów Państwowych w Białymstoku

Dorota Głębocka - Departament Edukacji Urzędu  Miejskiego w Białymstoku

Mirosław Bielawski - dyrektor Radia Białystok

Jarosław Jabłoński - redaktor naczelny „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”

Michał Puchlik - TVP Białystok

Anna Jakubowska - Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Andrzej Lechowski- dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Cezary Jan Mielko - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

Grażyna Dworakowska - dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury

Jolanta Szczygieł-Rogowska - dyrektor Galeria Sleńdzińskich w Białymstoku

Adam Półtorak - dyrektor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku

Mariusz Budzyński - Muzeum Wojska w Białymstoku

Magdalena Wieremiejuk - Galeria Arsenał  w Białymstoku

Katarzyna Siergiej dr - prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku

Violetta Wejs-Milewska dr hab.prof.UwB    - dyrektor  Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu w Białymstoku

Jolanta Gadek - dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Maria Czyżewska - dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej

Andrzej Kalinowski - Fundacja Sąsiedzi

Dominika Piotrowska - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków