Od roku 2016  Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wspomaga:

 • szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • biblioteki szkolne w tym w zakresie organizacji i zarządzania  biblioteką szkolną.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do współpracy.

Biblioteki szkolne   / nauczyciele bibliotekarze szkolni


 Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku proponuje  wspomaganie w obszarach: rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozwijanie kompetencji informacyjnych, organizacji pracy biblioteki szkolnej.

W obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych proponujemy w:

 1. w szkołach: szkolenia m.in. z literatury dziecięcej i młodzieżowej, aktywnych form i metod pracy z czytelnikiem, konstruowania szkolnych programów i projektów czytelniczych, kreatywnych form pracy z czytelnikiem.
 2. CEN w Białymstoku: udział w organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną  formach promocji czytelnictwa  (zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, akcje, projekty, gry literackie i in.)

W obszarze rozwijania kompetencji informacyjnych proponujemy w:

 1. w szkołach : szkolenia na temat wyszukiwania informacji w Internecie (zasoby Ukrytego Internetu, biblioteki cyfrowe), otwartych zasobów edukacyjnych,  prezentacji  zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku - katalogu online i czytelni IBUK, Kolekcji Starej Książki.
 2. CEN w Białymstoku: udział w lekcje bibliotecznych poświęconych wyszukiwaniu informacji (m.in. katalogi, kartoteki biblioteczne, zasoby online).

W obszarze organizacji pracy biblioteki szkolnej  proponujemy:

 • szkolenia (kursy, warsztaty, konferencje),
 • udział w sieci nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,
 • konsultacje w zakresie:skontrum i selekcji zbiorów bibliotecznych, gromadzenia i ewidencji zbiorów, ewidencji i opracowania zbiorów specjalnych i in.

Szczegółowe tematy  proponowanych szkoleń można  znaleźć  poprzez wyszukiwarkę CEN w obszarach:

 • Promocja czytelnictwa (Rozwijanie kompetencji czytelniczych) – kliknij TUTAJ
 • Informacja pedagogiczna (Rozwijanie kompetencji informacyjnych) -  kliknij TUTAJ
 • Biblioteki szkolne – kliknij TUTAJ

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Szkoły/placówki oświatowe zainteresowane ofertą wspomagania prosimy o wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia lub w formie tradycyjnej (do pobrania w załączniku) i przesłanie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok lub e-mail: cen@cen.bialystok.pl

Realizacja wspomagania nastąpi po uzgodnieniu szczegółowych zasad oraz podpisaniu porozumienia pomiędzy stronami.