Od roku 2016  Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wspomaga:

  • szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • biblioteki szkolne w tym w zakresie organizacji i zarządzania  biblioteką szkolną.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do współpracy.

I  PRZEDSZKOLA  


 1. Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej (propozycje tematów) 

2. Organizacja i prowadzenie przedszkolnych bibliotek / kącików bibliotecznych – konsultacje indywidualne 

3. Udział w formach promocji czytelnictwa organizowanych przez CEN w Białymstoku (lekcje biblioteczne,  projekty i akcje czytelnicze, gry i in.)

Szkoły/placówki oświatowe zainteresowane ofertą wspomagania prosimy o wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia lub w formie tradycyjnej (do pobrania w załączniku) i przesłanie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok lub e-mail: cen@cen.bialystok.pl

Realizacja wspomagania nastąpi po uzgodnieniu szczegółowych zasad oraz podpisaniu porozumienia pomiędzy stronami.

Prosimy o wypełnienie drukowanej (w załącznikach) lub  elektronicznej karty zgłoszenia.