AKTUALNOŚCI

Miesiąc z biblioterapią 2023 - sprawozdanie

 

Akcja "Miesiąc z biblioterapią" w roku szkolnym 2022/2023 przebiegała pod hasłem "Marzec z biblioterapią" i trwała w okresie 1 - 31 marca.

Akcję zainicjowało Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wraz z Kołem Podlaskim Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Adresatami akcji byli nauczyciele szkół Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielska podlaskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Celem zainicjonowanej akcji było podkreślenie terapeutycznej roli literatury, zaangażowanie bibliotek szkolnych do świadomego wykorzystywania tekstów literackich jako narzędzi psychicznego wsparcia, promocja działalności Koła Podlaskiego.

W ramach promocji przygotowano nagranie filmowe, które udostępniono za pomocą oficjalnych stron internetowych organizatorów i ich mediów społecznościowych. Zachęcano do organizowania w szkołach zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży oraz wszelkich innych działań  podkreślających terapeutyczną wartość literatury - przygotowanie gazetek o tematyce biblioterapeutycznej czy wystaw książek, przy których nie tylko spędzimy wolny czas, ale które również "leczą". 

Dodatkowo, podejmowane w ramach akcji działania realizowały obowiązujące w tym roku szkolnym kierunki polityki oświatowej Państwa:

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Organizatorzy, jako wsparcie nauczycieli, przygotowali i zamieścili na stronie akcji https://www.cen.bialystok.pl/bibservis/?id/1087/marzec-miesiacem-biblioterapii:

 • film promocyjny
 • opracowane zestawienia materiałów wspierających (wykaz literatury biblioterapeutycznej Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku, odnośniki do scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych, materiałów informacyjnych i metodycznych o tematyce biblioterapeutycznej)
 • materiały wizualne - plakat, baner, zakładki dla uczniów

Opracowano także formularz sprawozdawczy.

 

Działania podejmowane w szkołach w ramach akcji:

W szkołach w ramach akcji prowadzono zajęcia z elementami biblioterapii. 89 nauczycieli prowadziło zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym oraz podjęło inne działania podkreślające terapeutyczną wartość literatury. Działaniami objęto 2063 uczniów. Do akcji przystąpiło 11 placówek:

*N – liczba nauczycieli, U – liczba uczniów

 1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku (N4, U700)*
 2. Szkoła Podstawowa nr48 im króla Stefana Batorego w Białymstoku (N21, U450)
 3. Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku (N2, U99)
 4. Szkoła Podstawowa w Perlejewie (N2, U15)
 5. Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku (N4, U82)
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym (N3, U40)
 7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku (N8, U83)
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach (N2, U13)
 9. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku (N12, U120)
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie (N26, U446)
 11. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku (N5, U15)

Akcji towarzyszy konkurs plastyczny „To miejsce dobrze na mnie działa” adresowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej, ogłoszony przez Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa Biblioterapetycznego. Trwa on do 30 maja 2023 r. (ostateczny termin dostarczenia prac Organizatorowi). Wyniki zostaną opublikowane na stronie: https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Biblioterapeutyczne-Kolo-Podlaskie  Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na fb Koła Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i nagrodzone książką Celiny Zubryckiej, zawierającą bajki z Podlasia (książka ukaże się pod koniec 2023 roku).