AKTUALNOŚCI

"Strzeż się oschłości serca".  Konkurs recytatorsko - fotograficzny o Zbigniewie Herbercie 

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku 

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasa 7) i gimnazjalnych 

Edycja 2018

 Konkurs recytatorski

 • uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu: Strzeż się oschłości serca - poezja Zbigniewa Herberta; czas recytacji: do 5 minut z tolerancją 15 sekund,
 • wypełnia kartę uczestnictwa i przesyła do 30 marca 2018 r. na adres Organizatora (załącznik nr 1, 3).

        Konkurs jest dwuetapowy (w przypadku dużej liczby uczestników):

 • I etap: eliminacje w grupach, wyłonienie 10 - 15 finalistów (decyduje łączna liczba punktów przyznana przez jurorów);
 • II etap: recytacja finalistów, wyłonienie zwycięzców przez główne jury (decyduje łączna liczba punktów przyznana przez jurorów);

Konkurs fotograficzny:

 • Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
 • wypełnia kartę uczestnictwa i przesyła do 30 marca 2018 r. na adres Organizatora (załącznik nr 2, 3).
 • Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym.
 • Zdjęcia: wymiary: minimalna wielkość 15x21cm, wydruk na papierze fotograficznym.
 • Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie.
 • Nie dopuszcza się fotomontażu. - Dodatkowo, wraz z oryginałem, mile widziana jest wersja elektroniczna zdjęcia w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej). - Każda praca na odwrocie musi zawierać (w podanej kolejności): a. imię i nazwisko autora, b. tytuł zdjęcia,c. tytuł i fragment wiersza, do którego fotografia nawiązuje. - 
 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesyłać do 30.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.