Bazy danych. Wykazy placówek i szkoleń

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  • Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli – zobacz 
  • Wykaz ośrodków i placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - zobacz 

SZKOŁY WYŻSZE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

POL-on. Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym.

  • Rejestry uczelni i instytucji naukowych - zobacz

DlaMaturzysty.pl

  • Szkoły wyższe, uczelnie w woj. podlaskim - zobacz

Otouczelnie.pl

  • Uczelnie w Białymstoku - zobacz
  • Uczelnie w Polsce - zobacz   

PORTALE i SERWISY Z WYSZUKIWARKAMI

Podlaska Platforma Edukacyjna

  • Oferta szkoleń i wyszukiwarka - zobacz

Edubaza.pl 

  • Kursy dla nauczycieli w woj. podlaskim - zobacz

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

  • Wyszukiwarka instytucji i szkoleń dla dorosłych - zobacz