Bazy danych. Wykazy placówek i szkoleń

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  • Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli posiadających akredytację i wstępną akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty (stan na dzień 30 czerwca 2024 r.) - zobacz 

SZKOŁY WYŻSZE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

POL-on. Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym.

  • Rejestry uczelni i instytucji naukowych - zobacz

DlaMaturzysty.pl

  • Szkoły wyższe, uczelnie w woj. podlaskim - zobacz

Otouczelnie.pl

  • Uczelnie w Białymstoku - zobacz
  • Uczelnie w Polsce - zobacz   

PORTALE i SERWISY Z WYSZUKIWARKAMI

Edubaza.pl 

  • Kursy dla nauczycieli w woj. podlaskim - zobacz

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

  • Wyszukiwarka instytucji i szkoleń dla dorosłych - zobacz 

Powrót