Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza Państwa Dyrektorów szkół/placówek oświatowych województwa podlaskiego do współpracy w ramach procesowego wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania Państwa placówki.

Proponujemy:

 1. Wspomaganie kompleksowe.
 2. Wspomaganie we wskazanym przez Państwa obszarze/zakresie.
 3. Wspomaganie w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych i informacyjnych. 

Oferujemy:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki oświatowej;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki oświatowej;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.

Zapewniamy pomoc Opiekuna szkoły/placówki, który:

 • uczestniczy w diagnozie pracy szkoły/placówki oświatowej;
 • pomaga ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę szkoły/placówki oświatowej, w tym różnych form doskonalenia;
 • pozyskuje ekspertów oraz organizuje zaplanowane formy wspomagania;
 • wspiera nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań;
 • monitoruje i podsumowuje proces wspomagania;
 • udziela konsultacji indywidualnych/ grupowych.

 Szkoły/placówki oświatowe zainteresowane ofertą wspomagania prosimy o wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia lub w formie tradycyjnej (do pobrania w załączniku) i przesłanie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok lub e-mail: cen@cen.bialystok.pl

Realizacja wspomagania nastąpi po uzgodnieniu szczegółowych zasad oraz podpisaniu porozumienia pomiędzy stronami.

Prosimy o wypełnienie drukowanej (w załącznikach) lub  elektronicznej karty zgłoszenia.

Elektroniczna karta zgłoszenia