Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Jesteśmy wojewódzką placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Podlaskiego, w skład której wchodzą:

1) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

2) Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.2.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W roku 2022 instytucja została uhonorowana certyfikatem "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

Jesteśmy Regionalnym Punktem Informacyjnym FRSE. 

Instytucje, z którymi współpracujemy:

 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Muzeum Pamięci Sybiru,
 • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku,
 • Zarząd Regionu NSZZ Solidarność,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku,
 • Lasy Państwowe,
 • Photon Sp. z o.o.

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Naszym celem jest:

 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek
 • prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
 • prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej
 • wspieranie działań na rzecz edukacji
 • podejmowanie działań wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły
 • współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

O nas:

 • posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • koordynujemy działania związane z realizacją zadania zarządzania funkcjonalnego i rozwoju Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w obszarze edukacji
 • legitymujemy się tytułem Regionalnego Centrum Innowacji Microsoftu
 • prowadzimy Mediotekę Języka Niemieckiego.
 • jesteśmy regionalnym organizatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” i Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego "Fox"

Prowadzimy różnorodne formy doskonalenia:

 • warsztaty, kursy, seminaria, konferencje
 • procesowe wspomaganie szkół
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • projekty edukacyjne
 • konsultacje indywidualne

Baza i wyposażenie dydaktyczne

Placówka dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, bogatym wyposażeniem audiowizualnym oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą informatyczną. Posiada:

 • sale dydaktyczne wyposażone w stanowiska prezentacyjne - komputer/laptop, wideoprojektor, tablice interaktywne
 • salę konferencyjną pozwalającą przeprowadzić zajęcia dla 160 osób - wyposażoną w nowej generacji sprzęt audio-video 
 • 16-stanowiskową komputerową pracownię stacjonarną z monitorem interaktywnym.

W placówce istnieje możliwość wykorzystania sprzętu: laptopy, cyfrowa kamera wideo, cyfrowy aparat fotograficzny, telewizor, drukarka laserowa, skaner itp.

Komputery są wyposażone w licencjonowane oprogramowanie narzędziowe, biurowe jak również multimedialne programy dydaktyczne.

W budynku CEN jest zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU

Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów dla potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

Biblioteka zapewnia szeroki dostęp do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, opieki i pomocy społecznej, historii i literatury dotyczącej naszego regionu.

Nauczyciele mogą korzystać:

 • ze zbiorów czytelni,
 • ze zbiorów wypożyczalni,
 • ze zbiorów specjalnych (kasety i płyty audio i wideo oraz komputerowe programy multimedialne),
 • medioteki języka niemieckiego,
 • z porad informacyjno-bibliograficznych.

W wydziale wypożyczalni interesanci mogą skorzystać z kartoteki elektronicznej w systemie PROLIB.

Nauczyciele bibliotekarze inspirują rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży poprzez realizację wielu projektów czytelniczych.

Biblioteka wspiera działania twórcze nauczycieli i uczniów poprzez organizowanie wystaw w Galerii „Na Złotej”.