Aktualności

Wzajemna współpraca pomiędzy CEN a RDLP

#CEN #kronika 2021-07-31

30 lipca 2021 r. Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Pan Ryszard Chodyniecki oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Porozumienie zawarte między obiema stronami zakłada m.in. współpracę przy realizacji procesów dydaktycznych w tym działań odnoszących się do edukacji prośrodowiskowej oraz poszerzeniu wiedzy przyrodniczej nauczycieli i umiejętności dydaktycznych edukatorów leśnych.