Aktualności

Wzajemna współpraca pomiędzy CEN a RDLP

#CEN #kronika 2021-07-31

30 lipca 2021 r. Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Pan Ryszard Chodyniecki oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Porozumienie zawarte między obiema stronami zakłada m.in. współpracę przy realizacji procesów dydaktycznych w tym działań odnoszących się do edukacji prośrodowiskowej oraz poszerzeniu wiedzy przyrodniczej nauczycieli i umiejętności dydaktycznych edukatorów leśnych.


Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku serdecznie dziękuje za kolejną odsłonę Akademii Muzeum dla Nauczycieli, której współorganizatorem było Muzeum Pamięci Sybiru i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Podczas spotkania odbyła się konferencja pt. "Losy leśników i osadników leśnych pod okupacją sowiecką w czasie II wojny światowej", a także zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru.

 


 


W ramach współpracy otrzymaliśmy świerk bożonarodzeniowy, który był elementem projektu „Cała w bieli”. Podczas warsztatów „Inspiracje bożonarodzeniowe” nauczyciele z podlaskich szkół nauczyli się różnymi metodami wykonywać ozdoby choinkowe. Swoje umiejętności i doświadczenia pedagodzy wykorzystali w pracy z dziećmi na zajęciach szkolnych. Efekty  radosnej twórczości uczniów zostały zawieszone na drzewku.

 

Materiały do wykorzystania nauczycielom na zajęciach:

https://centest-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/biblioteka_cen_bialystok_edu_pl/ERHwhyrHgPZLsNvB7PVQCSMBqW6jSTCHTZMfIld1XrPEbw?e=lwohs8

https://centest-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/biblioteka_cen_bialystok_edu_pl/EedHAig6x7VCjktb9n6gnEoBK47QFSFs-0oqwFGJe2v3Iw?e=aDnfTt

 

Efekt projektu „Cała w bieli”

Łączymy wszystkich nauczycieli... w oczekiwaniu na Święta - film