Szanowny Państwo,

zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa”, każdy z uczestników jest zobowiązany do promocji Programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” poprzez stronę internetową swojej placówki.

W związku z powyższym, przekazujemy wytyczne określające, jakie informacje powinny znajdować się na Państwa stronach internetowych w związku z udziałem w Programie:

  • logotyp Programu (https://www.uodo.gov.pl/pl/21/1194) wraz z hiperłączem, które przekierowuje do strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem www.uodo.gov.pl/tdts.
  • Ogólne informacje nt. Programu –  informacje w  pliku o nazwie "Ulotka informacyjna" i "Korzyści z udziału w programie".
  • Poradnik dla szkół,  dostępny na stronie internetowej UODO pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik  (załącznik o nazwie "Poradnik dla szkół"),
  • Hasło: #TwojeDaneTwojaSprawa w zakładce tematycznej dotyczącej Programu. Jeśli chcą Państwo podzielić się w mediach społecznościowych odniesionymi w ramach Programu sukcesami dydaktycznymi – prosimy również o oznaczanie materiałów hasztagiem #TwojeDaneTwojaSprawa.
  • Aktualna nazwa organizatora programu - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Porady z cyklu „Warto wiedzieć, że..”, które będziemy Państwu przekazywali w poniedziałki, co dwa tygodnie. Cykl kolejnych porad rozpoczniemy w listopadzie.
  • Aktualne informacje nt. prowadzonych w ramach Programu działań w Państwa placówce.

W załączniku o nazwie "Wytyczne w sprawie.." znajdą Państwo również wskazówki dotyczące wykorzystania logotypu programu. W przypadku, gdy będą chcieli Państwo wykorzystać znak programu „Twoje dane – Twoja sprawa”  wraz z logotypem Urzędu Ochrony Danych Osobowych np. w przygotowywanych publikacjach, plakatach itp., prosimy o przekazanie projektów na adres: tdts@uodo.gov.pl z prośbą o ich akceptację. 

Wyżej wymienione wytyczne dotyczące stosowania znaku programu oraz szkolnych stron internetowych znajdą również  w systemie TDTS.