Placówki doskonalenia nauczycieli publiczne

BIAŁYSTOK

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

ŁOMŻA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

SUWAŁKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach