Placówki doskonalenia nauczycieli publiczne

BIAŁYSTOK

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji

ŁOMŻA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

SUWAŁKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

 

Powrót