Uczelnie wyższe w województwie podlaskim

Uniwersytet w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach