Aktualności

Kangur Matematyczny 2020 - ZMIANA TERMINU!

#CEN #kangur 2020-03-11

W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego Kangur 2020  doszedł do wniosku, że nie sposób dalej przekładać zawodów i postanowił przeprowadzić je za pośrednictwem Internetu na Platformie Dzwonek.pl.

W chwili obecnej stworzone zostały konta wszystkich szkół biorących udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników. Szkolni Koordynatorzy Konkursu otrzymali te dane razem z hasłem do konta szkoły i do kont uczniów.

Login szkoły ma postać KANGUR_XXXX, gdzie XXXX to kod szkoły.

Login ucznia w szkole o kodzie XXXX to XXXX_nnn, gdzie nnn jest kolejnym numerem.

Rolą Koordynatorów Szkolnych jest:

>>>przypisanie kont uczniowskich  z jednej strony do odpowiednich kategorii wiekowych, z drugiej  do konkretnych uczestników Konkursu,

>>>przekazanie im loginów i haseł.

Odpowiedniego dnia i o odpowiedniej godzinie uczniowie powinni zalogować się na swoje konto, pobrać test i wypełnić go.

Czas rozwiązywania został wydłużony do 90 minut. Instrukcja dla uczestnika konkursu.


Wszelkie problemy proszę zgłaszać do: Katarzyny Gosk, regionalnego organizatora konkursu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Kontakt: kangur@cen.bialystok.edu.pl ; tel. 85-7329867, wew. 129

Załączniki