Aktualności

VI edycja Kongresu Edukacja i Rozwój: „Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje”

#CEN #wydarzenie 2019-07-12

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”
i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”

zapraszają do udziału
w VI edycji Kongresu Edukacja i Rozwój.

Wydarzenie zostało objęte patronatem dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

„Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu. W tym roku główny akcent zostanie położony na kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się  z ekspertami, którzy wskażą możliwe sposoby rozwiązania problemów prawnych, ale również zarządczych i wychowawczych pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu szkoły czy przedszkola.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

  • XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
  • V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
  • V Konferencja Edukacja w Samorządach
  • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
  • Stoliki eksperckie
  • Strefa EXPO

Szczegółowe informacje oraz program można znaleźć na stronie: 
 
http://kongres-edukacja.pl