Aktualności

Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego - konferencja podsumowująca działania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

#CEN #wydarzenie 2019-10-04

30 września 2019 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku miała miejsce konferencja podsumowująca działania w ramach projektu Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego realizowanego  przez Towarzystwo Amicus we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W Projekcie realizowanym od 1.02.2018 roku do 30.09.2019  wzięło udział  201 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa. Szkolenia, doradztwo indywidualne oraz procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych przyczyniły się znacząco do podniesienia jakości kształcenia i umożliwiły osobom biorącym udział w projekcie wdrożenie trwałych zmian edukacyjnych.

To ważne edukacyjne wydarzenie swoją obecnością uświetnił Pan Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, który w swoich przemówieniach skierowanych do uczestników projektu podkreślał rolę dobrego lidera we współczesnej szkole oraz  konieczność wychodzenia naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 

W trakcie spotkania dyrektorzy i liderzy sześciu wybranych placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie zaprezentowali swoje dokonania. Szczególne poruszenie wśród uczestników konferencji wywołało wystąpienie Pani Agnieszki Dudzińskiej – Kwasiborskiej – lidera projektu w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Jasny Cel” nr 12 w Białymstoku. Pani Agnieszka opowiedziała, jakie działania podejmowane były w placówce w ramach projektu, ale przede wszystkim pokazała, jak ważne są kompetencje społeczne kadry zarządzającej oraz pedagogów w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pan Mariusz Gołaszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej – członek Podlaskiej Akademii Dyrektor Przyszłości, dokonując prezentacji swojej placówki, podkreślił rolę lidera we współczesnej szkole. Dał jednocześnie świadectwo, jak ważne dla dyrektorów z województwa podlaskiego są inspirujące przedsięwzięcia oferowane przez CEN w Białymstoku w ramach działań Podlaskiej Akademii Dyrektora Przyszłości.   

Pani Ewa Ściana Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Pan Piotr Sobolewski Prezes Towarzystwa Amicus wręczyli uczestnikom projektu certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego uczestnika projektu -  Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie – Pana Adama Śledziewskiego.