Aktualności

Kurs: Język niemiecki dla nauczycieli (A2/A2+)

#CEN 2020-09-21

Adresaci:

Nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Cele:

Umożliwienie nauczycielom, pracującym na różnych poziomach edukacyjnych, nabycia nowych lub doskonalenia wcześniej zdobytych umiejętności językowych z zakresu  języka niemieckiego

Informacje organizacyjne:

Kurs języka niemieckiego obejmuje 40 godzin dydaktycznych, tj. 20 zajęć po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (16:30 – 18:00), począwszy od 6.10.2020 r.

Podręcznik wiodący:  Menschen A2.1 (Kursbuch + Arbeitsbuch), Hueber Verlag  (uczestnicy kursu kupują we własnym zakresie)

Terminy:  6.10, 13.10, 21.10 (środa) , 28.10 (środa), 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 12.01, 19.01, 9.02, 16.02, 23.02, 2.03, 9.03, 16.03, 23.03,

Terminy dodatkowe:  30.03, 06.04

Opłata: 350 zł  

Opłatę  za kurs można regulować maksymalnie w dwóch  ratach, po rozpoczęciu kursu (200+ 150 zł)

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 102

Grupa: Poziom A2 /A2 +

Rejestracja elektroniczna obowiązuje wszystkich uczestników kursu - ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć lub zajęcia online.