Aktualności

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

#CEN 2020-12-09

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna tablica”.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku organizuje Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli „Aktywna tablica”.

Pierwsze spotkanie e-koordynatorów i nauczycieli szkół realizujących rządowy program odbędzie się 21 grudnia 2020 r o godzinie 16.00 w formie zdalnej.

Uczestnicy otrzymają link do spotkania na adres e-mail.

Szczegóły i zapisy do sieci Aktywna Tablica.