Aktualności

Centrum Edukacji Nauczycieli nawiązuje współpracę z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

#CEN 2020-12-16

W dniu 15 grudnia 2020 r. Ryszard Chodyniecki, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  oraz dr hab. Piotr Zieliński prof. UwB, Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku,  podpisali umowę o współpracy oraz wymianie wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji dydaktyki biologii.

Obie jednostki będą podejmowały działania edukacyjne zmierzające do ich rozwoju, wzmacniały współpracę środowiska naukowego  z nauczycielami w postaci wspólnych inicjatyw np. projektów, seminariów, konferencji i warsztatów .

W spotkaniu wzięły też udział: Dr hab. Ada Wróblewska, Prodziekan ds. rozwoju UwB, dr Alina Stankiewicz z Katedry Ekologii Wód UwB, Anna Karpowicz konsultant ds. edukacji przyrodniczej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w CEN oraz Joanna Jurczykowska doradca metodyczny ds. biologii CEN.