Dwujęzyczne Podlasie

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z przygotowywanym projektem dotyczącym wsparcia przedszkoli, prosimy o pobranie  ankiet skierowanych do rodziców i nauczycieli, a następnie na podstawie danych Państwa placówki oraz wyników przeprowadzonych ankiet uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego wersji elektronicznej oraz skanu zgody organu prowadzącego na udział Państwa placówki w projekcie na adres  - elzbieta.chrabolowska@cen.bialystok.edu.pl