Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut

Egzaminy języka niemieckiego

Uczysz się języka niemieckiego, potwierdź swoje umiejętności. Potrzebujesz zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego, które uznawane jest także za granicą - zgłoś się do nas!
W licencjonowanym ośrodku egzaminacyjnym Goethe-Institut przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku można przystąpić do egzaminu dla młodzieży i dorosłych na poziomie A1, A2 oraz B1 według biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Informacje o egzaminie Goethe –Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1

Przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie: A1.

Informacje o egzaminie Geothe - Zertifikat A1: Start Deutsch1

Przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie: A1 Start Deutsch1.

Informacje o egzaminie Goethe–Zertifikat A2 Fit in Deutsch

Przykładowe zestawy egzaminacyjne: A2 Fit in Deutsch

Informacje o egzaminie Goethe-Zertifikat A2

Przykładowe zestawy egzaminacyjne: A2

Infomacje o egzaminie Goethe-Zertifikat B1

Przykładowe zestawy egzaminacyjne: B1

Ważne informacje dla zdających

Regulamin egzaminu (PDF, 356 KB)

Zasady przeprowadzania egzaminu Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1 (PDF, 281 KB)

Zasady przeprowadzania egzaminu Zertifikat A1 Start Deutsch (PDF, 303 KB)

Zasady przeprowadzania egzaminu Zertifikat A2 Fit in Deutsch oraz Goethe-Zertifikat A2 (PDF, 281 KB)

Zasad przeprowadzania egzaminu Zertifikat B1 (PDF, 383 KB)

Termin egzaminów w roku 2018

Nazwa

Termin/ czas trwania

Godziny, w których odbędzie się egzamin

Cena

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

26.05.2018r.

(60 min.)- pisemny

(15 min) – ustny (4-6 osób)

9.00- 10.00 - pisemny

10.30 – ustny wg. listy

80 zł

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

26.05.2018r.

(65 min.)- pisemny

(5 min) – ustny

9.00- 10.05 - pisemny

10.30 – ustny wg. listy

240 zł

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

26.05.2018r.

(90 min.)- pisemny

(15 min) – ustny

9.00- 10.30 – pisemny

11.00- ustny wg. listy

130 zł

Goethe-Zertifikat A2

26.05.2018r.

(90 min.)- pisemny

(15 min) – ustny

9.00-10.30 – pisemny

11.00 – ustny wg. listy

260 zł

Goethe-Zertifikat B1

26.05.2018r.

(165 min.)- pisemny

(15 min) – ustny

9.00-12.15 – pisemny

Czytanie 9.00-10.05

Przerwa 10.05-10.20

Słuchanie 10.20-11.00

Przerwa 11.00-11.15

Pisanie 11.15-12.15

410 zł

Uwaga ! Egzamin odbędzie się, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 osób na jeden poziom.

Termin zgłoszeń do 30.04.2018 r.

Zgłoszenie na egzamin ważne jest pod warunkiem wypełnienia pkt. 1 i 2 :

1. formularza zgłoszeniowego

  • online
  • lub wypełnienie i dostarczenie do Medioteki Języka Niemieckiego (Białystok, ul. Złota 4 ; p. 103 w godz. 9:00-15:00 poniedziałek ; 9:00-19:00 wtorek-piątek) formularza zgłoszeniowego w formie papierowej.

2. uiszczenia opłaty za egzamin:

przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie: mBank S.A. 14 1140 1010 0000 5464 2000 1004 w tytule przelewu należy wpisać: nazwę egzaminu, imię i nazwisko kandydata oraz ośrodek - Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut w Białymstoku

Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie egzaminu drogą mailową.

Mail z potwierdzeniem zgłoszenia na egzamin zostanie wysłany tydzień przed terminem egzaminu.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasadami przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w Mediotece Języka Niemieckiego CEN w Białymstoku.

Formularze zgłoszeniowe online:

Kontakt: Centrum Edukacji Nauczycieli, Białystok ul. Złota 4 (p. 103), tel. 85 732 73 23, 85 732 98 67