Kangur 2018

Komitet Organizacyjny zaprasza Uczniów do wzięcia udziału w konkursie Kangur Matematyczny 2018.

Konkurs odbędzie się  15 marca 2018 roku, o godz. 9.00.

Szkoły zgłaszają uczestników wykorzystując założone w poprzednich latach konta za pośrednictwem strony www.kangur-mat.pl ( instrukcja w zakładce KONTA SZKÓŁ).

Szkołą, która bierze udział po raz pierwszy, tworzy na stronie www swoje konto ( instrukcja również w zakładce KONTA SZKÓŁ).

Po 1 stycznia 2018 r. , na adres CEN, ul. Złota 4, 15 - 016 Białystok, nadsyłamy pisemne zgłoszenie, dowód wpłaty, listę uczestników. Dokumenty można wysłać również drogą mailową na adres: cen@cen.bialystok.pl. Potwierdzenie zgłoszenia szkoły nastąpi dopiero po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Wpłat, w wysokości 9 zł za każdego uczestnika, dokonujemy po 1 stycznia 2018 r na konto:

CEN w Białymstoku, ul. Złota 4

BZ WBK

66 1500 1344 1213 4009 5654 0000

dopisek: "KANGUR".

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I WPŁAT ZA UCZESTNIKÓW UPŁYWA 29 STYCZNIA 2018 ROKU.

Nieterminowe zgłoszenie może skutkować niewzięciem udziału w konkursie lub nieotrzymaniem upominku.

Regulamin konkursu, informacja dla koordynatora szkolnego oraz plakaty do pobrania na stronie www.kangur-mat.pl w zakładce " Konta szkół".

Wszystkie informacje bieżące będą się ukazywały na stronie www.kangur-mat.pl, po zalogowaniu się na konto szkoły, w zakładce KOMUNIKATY.

Informacji dodatkowych udziela sekretariat:  cen@cen.bialystok.pl, tel. 85 7329867.