Kronika

Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości

 

W dniu 24 października 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku odbyła się konferencja „Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości”. Była ona skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli historii, wiedzy i społeczeństwie, języka polskiego, wiedzy o kulturze, wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, przedstawicieli placówek muzealnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program konferencji był propozycją, która stwarzała możliwości podniesienia jakości pracy szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwoju zawodowego i osobistego uczestników. Stanowił również odpowiedź na potrzeby środowiska oświatowego, wpisywał się też w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Konferencja pt.: „Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości” została zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku we współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Honorowym Patronatem przedsięwzięcie objął Wojewoda Podlaski i Podlaski Kurator Oświaty. Konferencję rozpoczęła dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - Pani Ewa Ściana, witając w pierwszej kolejności Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty - starszego wizytatora dr Tadeusza Andrzeja Mośka. Następnie Pani Ewa Ściana słowa powitania skierowała do przybyłych prelegentów: Pani Anny Kietlińskiej, Pani Iness Todryk-Pisalnik, która zastąpiła nieobecną Andżelikę Borys, Pana dr Artura Konopackiego oraz księdza prof.dr hab. Adama Skreczko, a także do wszystkich przybyłych uczestników spotkania.

Po powitaniu prowadzący konferencję: Beata Borys – konsultant ds. edukacji polonistycznej i Karol Urbański – konsultant ds. edukacji obywatelskiej i historycznej wprowadzili uczestników w tematykę spotkania i zapowiedzieli występ chóru nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku.

Po wysłuchaniu przepięknych pieśni zebrani mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. „Rola polskich szkół na Wschodzie”. wygłoszonego przez Panią Annę Małgorzatę Kietlińską - dyplomowanego nauczyciela języka polskiego, wykładowcę Uniwersytetu w Białymstoku, Prezesa Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” współpracującego ściśle z Białorusią, współorganizatorkę Dyktanda Polskiego na Łotwie, wykładowcę literatury w Grodzieńskim Ośrodku Dydaktycznym.

Po wykładzie nastąpił przerywnik muzyczny w postaci wystąpienia dziecięcego chóru z Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Kolejnym punktem programu miało być wystąpienie Pani Andżeliki Borys - Prezesa Związku Polaków na Białorusi, białoruskiej nauczycielki, działaczki mniejszości polskiej na Białorusi, zwyciężczyni Nagrody „Fidelis Poloniae” za obronę wolności słowa oraz Nagrody „Polonicus” w kategorii „Organizacja życia polonijnego w Europie Wschodniej”. Miała ona wygłosić odczyt pt. „Szkolnictwo polskie na Białorusi”. Nie zdołała jednak dotrzeć na konferencję, zastąpiła ją Pani Iness Todryk-Pisalnik - redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na uchodźstwie”.

Po wykładzie zebrani zapoznali się z kolejnymi walorami bogatej kultury Podlasia, dzięki występowi Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego „Buńczuk”. Po tym występie, pozostając w tematyce tatarskiej, wysłuchano wykładu „Tatarzy jako element mozaiki wielokulturowego Podlasia”, który wygłosił Pan dr Artur Konopacki - prezes Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sekretarz Rady Wspólnej Katolikówi Muzułmanów, ekspert ds. regionu i historii ziem wschodnich.

Część wykładową swoim wystąpieniem podsumował ks. prof. dr hab. Adam Skreczko - autor licznych publikacji na temat rodziny i wychowania, pracownik naukowy na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego wykład nosił tytuł: „Rodzina miejscem kształtowania tożsamości człowieka” .

Na zakończenie głos zabrała dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - Pani Ewa Ściana, dziękując za udział w konferencji, zarówno prelegentom, jak i obecnym dyrektorom oraz nauczycielom podlaskich szkół i placówek oświatowych.

Na koniec prowadzący zaprosili uczestników do wspólnego odśpiewania „Roty”, a później do odwiedzenia stoisk kulinarnych i artystycznych z różnych zakątków Podlasia. Konferencji towarzyszyła też wystawa fotograficzna wychowanków bursy szkolnej pod kierunkiem Cezarego Rzeszotarskiego pt. „Pogranicze” i „Okno Boga”.