Kronika

(Nie) obecni w przedszkolu i w szkole - dzieci, uczniowie z chorobą przewlekłą. Implikacje medyczne, psychologiczno - pedagogiczne i prawne.

#CEN #kronika 2019-03-26

        W dniu 20 marca 2019r. w Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku odbyła się konferencja pt.: (Nie) obecni w przedszkolu i w szkole - dzieci, uczniowie z chorobą przewlekłą. Implikacje medyczne, psychologiczno - pedagogiczne i prawne.

Konferencję zainaugurował utwór Pamiętajcie o ogrodach w wykonaniu chóru Bell Canto pod batutą Tomasza Klubowicza. Zaprezentowana przez  nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach pieśń jest hymnem szkół i przedszkoli promujących zdrowie.

Pani Ewa Ściana - dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku powitała prelegentów oraz licznie zgromadzonych uczestników konferencji. Prowadzące - konsultant Małgorzata Dunaj-Baczewska i Grażyna Łaniewska odczytały list  nauczycielki, która spotkała się w swojej pracy z uczniem przewlekle chorym. Wiele pytań, wątpliwości zawartych w owym liście, były często powtarzane przez środowisko oświatowe i stały się jednym z powodów zaproszenia specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką dziecka przewlekle chorego.

Pierwszą prelegentką była Pani Prof. dr hab. Anna Maria Wasilewska - pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, kierownik Kliniki Pediatrii i Nefrologii UDSK w Białymstoku i konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Wystąpienie Pani Profesor dotyczyło tematu Ocena występowania chorób przewlekłych w populacji wieku rozwojowego.

Kolejnym zagadnieniem były Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka/ucznia z chorobą przewlekłą, które omówiła Pani Anna Kawczyńska - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

Uwarunkowania prawne dotyczące sytuacji dziecka/ucznia chorego w szkole/przedszkolu przedstawił Pan Krzysztof Sochoń - Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Kolejnym punktem konferencji był występ chóru Bell Canto, który wykonał utwór pt. Gdybyś ty wietrze wiedział, nieżyjącej poetki Pani Marianny Burzyńskiej z Jaświł.

Ostatnim prelegentem był Rodzic/Nauczyciel dziecka z chorobą przewlekłą. Wypowiedź  Pana Tomasza Kłubowicza była niezwykle ważna w kontekście tematu. Jego osobiste doświadczanie związane z chorobą córki było poruszające i cenne.

W końcowej części  spotkania prowadzące - konsultant Małgorzata Dunaj–Baczewska i Grażyna Łaniewska zaprosiły uczestników konferencji - nauczycieli, pedagogów, wychowawców na przerwę kawową a po niej na zajęcia warsztatowe pt.: Jak pracować przedszkolu /szkole z dzieckiem przewlekle chorym?

Podsumowania konferencji i pożegnania licznie zgromadzonych uczestników dokonała Pani dyrektor Ewa Ściana.

Obecność oraz zaangażowanie  uczestników konferencji utwierdziło w przekonaniu, że podjęta tematyka  była niezwykle cenna, ważna i zasadna.