Kronika

Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

#CEN #kronika 2019-04-02

                8 kwietnia 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
odbył się etap centralny
XXIII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

 

Uczestniczyło w nim 40 uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi poprzez czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich w trakcie nabożeństw oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w tym języku.

Zadaniem uczestników, finalistów etapu rejonowego, było przeczytanie wylosowanego tekstu oraz przetłumaczenie wskazanych słówek.

 

Współorganizator Turnieju

Barbara Uścinowicz

konsultant ds. nauczania religii prawosławnej

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku