Drukuj

Oferta CEN - rok szkolny 2018/2019

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
"Ręka na warsztat"-funkcjonalna terapia ręki w pracy z dziećmi mającymi mikrozaburzenia rozwoju psychoruchowego w wieku przedszkolnym.Profilaktyka-Diagnoza-TerapiaWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
550 rocznica Parlamentaryzmu PolskiegoWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Aktywna tablica - międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli stosujących TIK w nauczaniuSieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodach i programu nauczania do zawoduWarsztatEdukacja zawodowa
Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodach i programie nauczania do zawoduSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Analiza programu nauczania i opracowanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotuWarsztatEdukacja zawodowa
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego w roku 2018Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja językowa
Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka obcego w roku 2018Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja językowa
Awans zawodowy po nowemuSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci InternetInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Biblioteka szkolna w mediach społecznościowychBlended learningBiblioteki szkolne
Całościowe opracowanie dokumentacji szkolnej w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Cerkiew prawosławna w II Rzeczpospolitej - odzyskanie niepodległości.WarsztatReligia prawosławna
Cyfrowy uczeń w szkole - multimedia w edukacjiBlended learningInformatyka i technologia informacyjna
Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka jako podstawa modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Diagnozowanie sytuacji dziecka w szkoleKursowe szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dostosowanie wybranego programów nauczania do zawodu na potrzeby szkołyWarsztatEdukacja zawodowa
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniaWarsztatEdukacja polonistyczna
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniaSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja polonistyczna
Dydaktyka nauczania języka białoruskiegoWarsztatEdukacja językowa
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Edytor graficzny GIMP w praktyce szkolnejE-learningRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja polonistyczna
Escape Room w pracy biblioteki szkolnejWarsztatBiblioteki szkolne
Ewaluacja działań programu wychowawczo-profilaktycznegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówceSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja prawna
FonoholizmWarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
FonoholizmInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Formy współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodwegoWarsztatEdukacja zawodowa
Historia Kościoła pierwszych wieków Chrześcijaństwa - realizacja treści programowych w klasie ósmej.WarsztatReligia prawosławna
Ilościowa i jakościowa analiza osiągnięć ucznia w zakresie efektów z podstawy programowejWarsztatEdukacja zawodowa
Ilościowa i jakościowa analiza osiągnięć ucznia w zakresie efektów z podstawy programowejSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Indywidualizacja procesu nauczania, a dostosowanie wymagań edukacyjnychInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak czytać i realizować wskazania Poradni Psychologiczno - Pegagogicznej?WarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Jak nauczyć uczniów uczenia się?- metody aktywizujące.WarsztatReligia prawosławna
Jak pracować z uczniami      z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu?WarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Jak uczyć o wartościach?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Jak wprowadzać najmłodszych w świat myślenia programistycznego?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Jak wykorzystywać multimedia- interaktywna lekcjaSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Jak wykorzystywać zasoby internetu na lekcji języka rosyjskiego?WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Kodowanie na dywanie – jak rozpocząć naukę programowania z najmłodszymi dziećmi?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania przedmiotowegoWarsztatEdukacja zawodowa
Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny 2018/2019KonferencjaEdukacja językowa
Konstruowanie zadań i testów z języka rosyjskiegoWarsztatEdukacja językowa
Kontrola zarządcza w przedszkolu, szkole, placówce oświatowejWarsztatEdukacja prawna
Kopiować czy nie? Podstawowe aspekty prawa autorskiego oraz wolnych zasobów wiedzy w pracy nauczyciela. Konferencja i warsztaty dla nauczycieliKonferencjaBiblioteki szkolne
Kreatywność nauczyciela przyrody i biologii, inspiracją rozwoju ucznia – praktyczne wykonanie klucza do oznaczania roślin.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Krótka historia o polskich symbolach narodowychLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłościInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Kształtowanie kompetencji kluczowych - obowiązkiem nauczycieli, szansą rozwoju i lepszej przyszlości uczniówInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Kształtowanie umiejętności praktycznych na praktycznej nauce zawoduWarsztatEdukacja zawodowa
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatąKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieżyKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Lapbook - kreatywna metoda pracy z uczniami na lekcji religii.WarsztatReligia prawosławna
Lekcja w „chmurze” – wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w praktyce szkolnej.Sieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Materiały graficzne w szkole, czyli Corel w praktyceE-learningRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Metoda projektu w nauczaniu języka białoruskiego i historii i kultury mniejszości białoruskiej w Polsce.WarsztatEdukacja językowa
Metodyka kształcenia zawodowego (temat do uszczegółowienia przez zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych)Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Metodyka zajęć z doradztwa zawodwegoWarsztatKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Narzędzia TIK w promocji czytelnictwaBlended learningBiblioteki szkolne
Nauczania programowania w szkole w klasach I-IIIKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Niedyskretny profil czyli co wie o Tobie facebook? W jaki w sposób bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowychWarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Nowe lektury szkolne w edukacji wczesnoszkolnejKurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIKInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Obserwacja zajęć przez stażystę w ramach awansu zawodowego i jej dokumentowanieWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocena pracy nauczyciela w kontekście awansu zawodowegoWarsztatEdukacja prawna
Ocena, wybór i dostosowanie programu zajęć z doradztwa zawodwegoWarsztatKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Ocenianie kształtująceInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocenianie wewnątrzszkolne z języka mniejszości narodowej.WarsztatEdukacja językowa
Office 365 dla edukacjiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Oni to my- o Białorusinach w PolsceSeminariumEdukacja językowa
Opracowanie lub modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów zawodowychWarsztatEdukacja zawodowa
Opracowanie planu metodycznego i  prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu przez nauczyciela stażystęWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Opracowanie planu metodycznego i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu przez nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Opracowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Opracowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystęWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Organizacja i prowadzenie spotkań zbiorowych i indywidualnych z rodzicami z wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnejKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Organizacja wycieczek szkolnych i wyjść zbiorowych oraz ich dokumentowanieInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Papierowe ozdoby świąteczneWarsztatEdukacja artystyczna
Planowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - harmonogram działań z wykorzystaniem techniki planowania z przyszłości dla nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Planowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - harmonogram działań z wykorzystaniem techniki planowania z przyszłości dla nauczyciela stażystyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Planowanie zajęć z przedmiotów zawodowych – opracowanie planu metodycznegoWarsztatEdukacja zawodowa
Planowanie zintegrowanych działań w stosunku do uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Platforma e-learningowa moodle jako narzędzie komunikacji i współpracy uczestników sieci Aktywna TablicaSieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Platforma e-leranigowa 4System - wspieranie edukacji stacjonarnej e-learningiemKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Podlaskie Inspiracje PedagogiczneKonferencjaWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Podlaskie Spotkania z PisarzamiProjekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowegoKursowe szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja zawodowa
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego z małym stażemKurs doskonalącyEdukacja zawodowa
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły w tym prawa oświatowego przez stażystęKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Praca zespołowa nauczycieli w oparciu o metodę gromadzenia danychWarsztatEdukacja prawna
Prawa i wolności człowieka w programie wychowawczo-profilaktycznymSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Program WBTExpres jako kreator interaktywnych materiałów edukacyjnychKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Programowanie w Pythonie od podstawWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Programowanie w ScratchuWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Projektowanie ścieżki kariery zawodowej w oparciu o Zintegrowany System KwalifikacjiSeminariumKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Prowadzenie spotkań zbiorowych nauczyciela z rodzicamiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prowadzenie spotkań zbiorowych nauczyciela z rodzicamiWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prowadzenie zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego przy współudziale nauczycielaWykładKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnejInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Przygotowanie nauczycieli/wychowawców do realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego "STRAŻNICY UŚMIECHU"Kurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduKurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
Przygotowanie się nauczyciela kontraktowego, który rozpoczął staż przed 1.09.2018r. w trakcie stażu do oceny pracy i egzaminu na stopień nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniówWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatEdukacja językowa
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatEdukacja językowa
Realizacja podstawy programowej z języka polskiego w kontekście wymagań edukacyjnychWarsztatEdukacja polonistyczna
Realizacja podstawy programowej z języka polskiego w kontekście wymagań edukacyjnychSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja polonistyczna
Rodzic ucznia niepełnosprawnego w szkole: gość, intruz, parter? Perspektywa nauczyciela i rodzica.WarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Rok obrzędowy - ZimaWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Rola dyrektora szkoły w procesie rozwoju zawodowego nauczycieliWarsztatKadra kierownicza
Rozpoznanie i diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Rozwijamy talenty – Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej. Sposby pracy z uczniem zdolnym.WarsztatReligia prawosławna
Rozwijanie kompetencji kluczowych na I etapie edukacyjnym”Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowejSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Rozwijanie kompetencji kluczowych w wieku przedszkolnymInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie zainteresowań matematycznych w młodszym wieku szkolnymWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Scratch Junior - nauka programowania najmłodszychWarsztatWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Stare i nowe sposoby promocji czytelnictwa.Blended learningBiblioteki szkolne
Stosowanie metod aktywizujących na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z Bożym Narodzeniem.WarsztatEdukacja językowa
Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK " TAK dla edukacji". Grupa IWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK w ramach projektu unijnego "Tak dla edukacji". Grupa IIWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Szkoła /placówka promująca zdrowieInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szkoła/placówka promująca zdrowieInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Sztuczki magiczne czy badania naukowe?-eksperymenty chemiczne i fizyczne dla najmłodszych Poznajemy powietrze.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Sztuczki magiczne czy badania naukowe?-eksperymenty chemiczne i fizyczne dla najmłodszych.OgieńWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Technika prawodawcza obowiązująca przy opracowaniu i nowelizacji statutu szkoły/placówki oświatowejWarsztatEdukacja prawna
Tworzenie gier literackich o zasięgu szkolnym, miejskimBlended learningBiblioteki szkolne
Tworzymy kartki świąteczneWarsztatEdukacja artystyczna
Umiejętność dzielenia się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniamiWarsztatReligia prawosławna
Usługi Microsoft 365 i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej.WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Warsztat pracy nauczyciela języka obcegoKurs doskonalącyEdukacja językowa
Warsztat pracy nauczyciela języka obcegoKurs doskonalącyEdukacja językowa
Wirtualna przemoc realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą? Szkolenie Rady Pedagogicznej w ZSzZ w Wysokiem MazowieckiemInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Wirtualna przemoc, realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Wskazania i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – obligatoryjne czy opiniotwórcze?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu sięKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu sięWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu sięKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Wybór i dostosowanie programu nauczania do zawodu na potrzeby szkołyKurs doskonalącyEdukacja zawodowa
Wybór i dostosowanie programu nauczania do zawodu na potrzeby szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Wybrane sposoby realizacji treści kształcenia religijnego w szkole podstawowej- aktywizacja ruchowa, gry i zabawy tematyczneKurs doskonalącyReligia rzymskokatolicka
Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów w oparciu o historię Prawosławia w Polsce po odzyskaniu niepodległości.WarsztatReligia prawosławna
Wycieczki szkolne - organizacja, bezpieczeństwo, dokumentacjaSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu) w realizacji zadań z przedmiotów - QuestWarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Wykorzystanie narzędzi myślowych TOC w realizacji podstawy programowejWarsztatEdukacja zawodowa
Wykorzystanie samospełniających się przepowiedni w codziennej pracy nauczyciela.Kursowe szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych w pracy biblioteki szkolnejBlended learningBiblioteki szkolne
Wymiana doświadzceń w zakresie współpracy z pracodawcamiSeminariumKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dzieckaWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zaburzenia rozwoju dzieci spowodowane błędami rodzicówWarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zadania podejmowane przez nauczycieli w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwo uczniomInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczycielaE-learningRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowychWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Znajomość prawa oświatowego przez nauczyciela kontraktowegoKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Znajomość prawa oświatowego przez nauczyciela stażystę i kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Żeby się chciało, chcieć - czyli jak skutecznie motywować do pracy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejKształcenie specjalne i integracyjne