Drukuj

Oferta CEN - rok szkolny 2019/2020

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
"Wciąganie w czytanie" - nowe lektury w edukacji wczesnoszkolnej.Kurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
ABC dokumentacji pracy nauczyciela bibliotekarza szkolnegoWarsztatBiblioteki szkolne
ABC nauczyciela religii prawosławnej - awans zawodowy, dokumentacja nauczyciela.WarsztatReligia prawosławna
Active Learning - From Teaching to LearningWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Aktywna Tablica - rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnejSieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Aktywne formy i metody pracy z małym czytelnikiem.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoPromocja czytelnictwa
Analiza programu nauczania zawodu i opracowanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotuWarsztatEdukacja zawodowa
Analiza zadań i procedur na ustnym egzaminie maturalnym z języka białoruskiego.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Artystyczna jesień - wybrane techniki plastyczne w pracy z dziećmi.WarsztatEdukacja artystyczna
Atrakcyjne metody nauczania języka białoruskiego w szkole podstawowej.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Awans zawodowy nauczyciela i praktyczne rady ekspertaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Białoruskie obrzędy wiosenneWarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Białoruskie organizacje i stowarzyszenia w Polsce.SeminariumJęzyki mniejszości narodowych
Białoruskie przysłowia i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Białoruskie tradycje weselne.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Biblioterapia - poziom IKurs doskonalący... Wszyscy zainteresowani ...
Blaski i cienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej.WarsztatWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Budzimy talenty- Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej- praca z uczniem zdolnymWarsztatReligia prawosławna
Całościowa dokumentacja szkolna w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla ucznia z opinią i orzeczeniem.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Chemia - TU się gra. Zastosowanie gier dydaktycznych na lekcjach chemii.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Co czytać dzieciom ? Przegląd współczesnej literatury dla dzieci przedszkolnych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Diagnoza, rozpoznanie, programy, oceny efektywności opracowane w przedszkolu w ramach pomocy pschologiczno - pedagogicznej, w tym WWRD.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego. Diagnozowanie kadry zarządzającej.SpotkanieEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznegoWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Doskonalenie warsztatu pracy katechetyWarsztatReligia prawosławna
Doskonalimy umiejętność czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich. Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.WarsztatReligia prawosławna
Dostosowanie wybranego programu nauczania zawodu do potrzeb szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Dostosowanie wybranego programu nauczania zawodu do potrzeby szkołyWarsztatEdukacja zawodowa
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z opinią i orzeczeniem– co to jest, jak to zrobić ? Białystok.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z opinią i orzeczeniem– co to jest, jak to zrobić.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dostosowanie wymagań edukacyjnych formą indywidualizacji pracy z uczniem. Białystok SP 1Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Edukacja prozdrowotna w przedszkoluInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Edukacyjna oferta Parków Narodowych w realizacji treści przyrodniczych i biologicznych w szkole podstawowej.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Edytor graficzny GIMP w praktyce szkolnejKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Ewaluacja programu nauczania zawodu/przedmiotu i wykorzystanie jej wyników do modyfikacji programuWarsztatEdukacja zawodowa
Facebook bez tajemnicWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Graficzna prezentacja danych i inne zastosowanie arkusza kalkulacyjnegoKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Historia Kościoła pierwszych wieków Chrześcijaństwa- realizacja treści programowych w klasie ósmej.WarsztatReligia prawosławna
II Podlaskie Inspiracje PedagogiczneKonferencjaRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ilustracja w roli głównej - magiczny teatrzyk kamishibaiLekcja biblioteczna... Wszyscy zainteresowani ...
Indywidualizacja pracy z uczniem, dostosowanie wymagań edukacyjnych- co to jest, jak to wykonać? ZSzP JasionówkaWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Inspirujące propozycje na zajęcia w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym - rozwijanie kompetencji kluczowych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Inspiruję siebie i swoich uczniów - lapbook. II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne.WarsztatReligia prawosławna
Interaktywne prezentacje w WBTExpresKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Jak cele lekcji i kryteria sukcesu mogą pomóc uczniom w świadomym uczeniu się matematyki, a nauczycielom w planowaniu lekcji?WarsztatEdukacja matematyczna
Jak czytać i realizować wskazania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - oferta dla początkujących nauczycieliWarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych nauczycielom dzieci ?WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)Kurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak nie zostać uwięzionym w sieci? Profilaktyka e-uzależnień.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Jak poradzić sobie z klasowym łobuzem.Trening umiejętności wychowawczychKurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak powstaje książka?Lekcja biblioteczna... Wszyscy zainteresowani ...
Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?WarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Jak przygotować ucznia do konkursu tematycznego z języka ukraińskiego. Zasady korzystania z internetowej sieci współpracy nauczycieli języka ukraińskiego "Наші справи".WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Jak robić, żeby się nie…. – czyli jak usprawnić swoją pracęWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Jak skutecznie nauczyć dziecko modlitwy?- wybrane sposoby pracyWarsztatReligia prawosławna
Jak tworzyć i udostępniać interaktywne raporty i prezentacje w aplikacji Microsoft Sway?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Jak uczyć efektowniej i efektywniej? Zastosowanie TIK w nauczaniu chemii i innych przedmiotów.WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Jak uczyć uczniów i nie zmęczyć się.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak wspomagać dydaktykę przedmiotową edukacją zdalną? Wykorzystanie platformy moodle w praktyce.Kurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Jak wspomóc ucznia w uczeniu się zagadnień z zakresu języka polskiego?WarsztatEdukacja polonistyczna
Jak współpracować z "trudnym rodzicem".Kurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Jak współpracować z rodzicami - propozycje dla nauczycieli.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak wykorzystać multimedia na lekcjach religii?WarsztatReligia prawosławna
Jak zainteresować ucznia poezją ? Blackout poetry, wieczory poetyckie, konkursy, projekty i inne przykłady metod pracy z czytelnikiem.WarsztatBiblioteki szkolne
Jak założyć swoją stronę na bezpłatnej platformie WordPress.comWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Jak zapanować nad klasą i… nie zwariować? Szkolenie dla zespołów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jaki znak twój? - rozwijanie kompetencji historycznych i obywatelskich u małych dzieci.WarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Jakość pracy szkoły czy innowacja - obligatoryjna metoda projektu edukacyjnego, strategią realizacji podstawy programowej w ośmioklasowej szkole podstawowej. Hajnówka.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Jakość pracy szkoły czy innowacja- obligatoryjna metoda projektu edukacyjnego, strategią realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej. Białystok. II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Język polski jako obcy – jak pracować z uczniem?WarsztatEdukacja polonistyczna
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Kodowanie na dywanieInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Kodowanie na magicznym dywanieWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Kodowanie na magicznym dywanie - warsztaty w ramach II Podlaskich Inspiracji PedagogicznychWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.Kurs doskonalącyWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Kompetencje proinnowacyjne w edukacjiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Konferencja - Podsumowanie pracy w zakresie nauczania języka białoruskiego.KonferencjaJęzyki mniejszości narodowych
Konferencja katechetyczna inaugurująca Nowy Rok Szkolny - Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieżyKonferencjaReligia prawosławna
Konferencja katechetyczna inaugurująca Nowy Rok Szkolny - Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieżyKonferencjaReligia prawosławna
Konferencja metodyczna inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020KonferencjaReligia prawosławna
Konferencja nauczycieli języka białoruskiego inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020.KonferencjaJęzyki mniejszości narodowych
Konferencja podsumowująca obchody MMBS i projekt "Podlaskie Spotkania z Pisarzami"KonferencjaBiblioteki szkolne
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej "Prawosławie w poetyckim słowie"KonkursReligia prawosławna
Konstruowanie programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowegoWarsztatEdukacja zawodowa
Konstruowanie programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowegoKurs doskonalącyEdukacja zawodowa
Konstruowanie programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby przedszkola oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Konsultacje indywidualne z zakresu prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki szkolnejWszystkieBiblioteki szkolne
Kreatywna praca z książką z wykorzystaniem teatru Kamishibai.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoPromocja czytelnictwa
Kreatywny katecheta- gry i zabawy na różnego rodzaju imprezy parafialne.WarsztatReligia prawosławna
Kreatywny przedszkolak na religii - warsztaty plastyczne dla nauczycieli religii w przedszkolach.WarsztatReligia prawosławna
Krótka historia o polskich symbolach narodowychLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Kształtowanie umiejętności na zajęciach praktycznychWarsztatEdukacja zawodowa
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieżyKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Lekcja otwartaZajęcia edukacyjneEdukacja matematyczna
Lekcja otwarta. Aerobic -rozgrzewka na lekcji wychowania fizycznegoSieć współpracy i samokształceniaRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Łobuz w klasie. Działania nauczyciela wobec prowokacyjnych , trudnych zachowań ucznia/ówWarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Marszałek Józef Piłsudski - człowiek legendaLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Matematyczne doświadczenia przedszkolaków - rozwijanie zainteresowań matematycznych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
MatematyczniSieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Materiały graficzne w szkole, czyli Corel w praktyceKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Metody aktywizujące jako sposób na rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu - dla czlonków rad pedagogicznych przedszkoli.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w szkole podstawowejWarsztatEdukacja matematyczna
Metody aktywizujące na zajęciach języka mniejszości narodowej w okresie Bożonarodzniowym.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Metody aktywizujące na zajęciach języka mniejszości narodowej w okresie Wielkanocnym.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Metody aktywizujące w nauczaniu języka białoruskiego i historii i kultury mniejszości białoruskiej w Polsce.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Metody aktywne w pracy z dziećmi w przedszkolu. Propozycje realizcji treści programowych wg. nowego programu nauczania religii.WarsztatReligia prawosławna
Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Mirabelka - kiełkująca historia w stolicyAkcja czytelnicza... Wszyscy zainteresowani ...
Mistrz i uczeń - uczymy się od siebieSpotkaniePodlaska Akademia Dyrektora Przyszłości
Mniejszość ukraińska w Polsce i na Podlasiu.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Mobilni uczniowie - wspólnie wypracujmy zasady korzystania z urządzeń mobilnych - pomysł na mini projektWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Motywować do nauki i działania od najmłodszych latWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Narysuj swoje myśli. Myślenie wizualne dla początkujących.Kurs doskonalącyEdukacja artystyczna
Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) w pracy z uczniem niepełnosprawnymWarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Narzędzia TOC w pracy z malym dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Nie tylko IQ - jak wykorzystać i rozwijać Teorię Inteligencji Wielorakich H.GordonaWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Niemcy - co to za kraj?Projekt edukacyjnyEdukacja językowa
Noc bibliotekAkcja czytelnicza... Wszyscy zainteresowani ...
Notes zajęć w programie OneNote - warsztaty realizowane w ramach cyklu szkoleń "Programy Microsoft dla szkół".WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświatyKonferencjaReligia prawosławna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświaty.KonferencjaReligia prawosławna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświaty.KonferencjaReligia prawosławna
Nowa podstawa programowa i program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany, analiza i przykłady realizacji wybranych treści programowych.WarsztatReligia prawosławna
Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – wybrane zagadnieniaWarsztatEdukacja polonistyczna
Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej a wybrane programy nauczania.WarsztatEdukacja matematyczna
Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIKInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Nowy rok katechetyczny zmiany w prawie oświatowymKonferencjaReligia prawosławna
O motywacji w edukacji, czyli jak motywować uczniów do pracyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Obserwacja zajęć przez stażystę w ramach awansu zawodowego i jej dokumentowanieWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocalmy literackie Podlasie - miejska gra literackaGra literackaPromocja czytelnictwa
Ocenianie kształtująceInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocenianie kształtujące jako proces – informacja, wsparcie, motywacjaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
OK zeszyt propozycją zastosowania oceniania kształtującego w nauczaniu biologii. BiałystokWarsztatEdukacja przyrodnicza
OK zeszyt propozycją zastosowania oceniania kształtującego w nauczaniu biologii. HajnówkaWarsztatEdukacja przyrodnicza
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy ReligijnejKonkursReligia prawosławna
Operacja: Niepodległy Białystok - historyczno-literacka gra strategicznaGra edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i InformacyjnegoKurs doskonalący blended learningInformatyka i technologia informacyjna
Opracowanie planu metodycznego i  prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu przez nauczyciela stażystęWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Opracowanie planu metodycznego i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu przez nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Opracowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Opracowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystęWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Organizacja i prowadzenie spotkań zbiorowych i indywidualnych z rodzicami z wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnejKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) czyli internetowa baza dydaktyczna do wykorzystania w praktyce szkolnejKurs doskonalący blended learningInformacja pedagogiczna
Papierowa wiklina dla początkujących.WarsztatEdukacja artystyczna
Parasol na stres i wypalenie zawodowe. Warsztaty antystresowe.Kurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Patotreści w internecie - zagrożenie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Jakie działania profilaktyczne może podjąć szkoła?WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Planowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - harmonogram działań z wykorzystaniem techniki planowania z przyszłości dla nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Planowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - harmonogram działań z wykorzystaniem techniki planowania z przyszłości dla nauczyciela stażystyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Planowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach awansu zawodowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Plastyka sensoryczna - masy plastyczne.WarsztatEdukacja artystyczna
Platforma e-learningowa 4System jako narzedzie wspierajace edukację stacjonąKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Platforma SNB. Zapisy do sieci nauczycieli bibliotekarzySieć współpracy i samokształceniaBiblioteki szkolne
Podlaskie Spotkania z PisarzamiProjekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
Podsumowanie roku katechetycznego 2019/2020KonferencjaReligia prawosławna
Popularyzacja i pomoc w adaptacji różnego typu form sprawdzania wiedzy znajdujących się na portalach edukacyjnych Republiki Białoruś.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Porozmawiajmy o edukacji. Let's Talk About Education. Erasmus+ Roundtable.Konferencja... Wszyscy zainteresowani ...
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły w tym prawa oświatowego przez stażystęKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prawa autorskie a Internet - co i na jakich zasadach można pobierać? Jak korzystać aby nie popełnić przestępstwa?Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoInformatyka i technologia informacyjna
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiegoKonferencjaKadra kierownicza
Profilaktyka uzależnień - przegląd materiałów źródłowych. Co warto czytać ? Nagrody literackie (w ramach sieci nauczycieli bibliotekarzy)Sieć współpracy i samokształceniaBiblioteki szkolne
Programowanie w Scratchu - cz. IIWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Programowanie w Scratchu cz. IWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Programy Microsoft dla szkółWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Projekt edukacyjny jako metoda realizacji podstawy programowej w przedszkolu.Kurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Prowadzenie lekcji otwartych w zakresie: badania stopnia realizacji treści.Zajęcia edukacyjneJęzyki mniejszości narodowych
Prowadzenie spotkań zbiorowych nauczyciela z rodzicamiWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Przestrzenna notatka w nauczaniu i uczeniu się biologii.BiałystokWarsztatEdukacja przyrodnicza
Przygotowania do Bożego Narodzenia, tematyka świąteczna na lekcjach języka białoruskiego.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnejInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Przygotowanie nauczycieli/wychowawców do programu profilaktyczno-wychowawczego STRAŻNICY UŚMIECHUKurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniówWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Pytania i odpowiedzi - pomoc psychologiczno - pedagogiczna jako czynnik jakości pracy szkoły. SP w Topczewie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pytania i odpowiedzi - pomoc psychologiczno - pedagogiczna. HajnówkaWarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Quizy na żywo: jak angażować uczniów na lekcji?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w młodszym wieku szkolnym.Warsztaty dla zespołów przedmiotowych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieżyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów EdukacyjnychInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Rozwijanie kompetencji kluczowych na I etapie edukacyjnym - szkolenie dla zespołu przedmiotowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Scratch Junior - programowanie w przedszkoluWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Seksualność dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowego rozwoju i ochrony przed krzywdzeniem.KonferencjaWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Spacer po biblioteceLekcja biblioteczna... Wszyscy zainteresowani ...
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Sposoby motywowania uczniów klas I-III do nauki.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Sposoby pracy z nowym podręcznikiem do nauczania religii prawosławnej dla kl. II szkół ponadpodstawowych pt. "Śadami żywej wiary."KonferencjaReligia prawosławna
Spotkajmy się w powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (cykl konferencji)KonferencjaKadra kierownicza
Spotkanie przewodniczących KPZ - zmiany w kształceniu zawodowym, zmiany programoweSeminariumEdukacja zawodowa
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaWarsztatBiblioteki szkolne
Stosowanie metod aktywizujących w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z Wielkanocą.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Stosowanie metod aktywizujących w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z Wielkanocą.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
System ocenienia z przedmiotu zawodowego, wymagania edukacyjne a kryteria weryfikacji efektówWarsztatEdukacja zawodowa
Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szkolny projekt interdyscyplinarnyWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Szkoła / placówka promująca zdrowie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Szkoła ponadpodstawowa – nowa praca, nowe wyzwania nauczyciela matematyki.Sieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Szkoła, placówka promująca zdrowie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Teoria inteligencji H.Gardnera - indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Trening Zastępowania Agresji - TZAKurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichKonkursReligia prawosławna
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichKonkursReligia prawosławna
Tworzenie bibliotecznych gier literackich o zasięgu szkolnym, miejskimKurs doskonalący blended learningBiblioteki szkolne
Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie e-learningowej moodleWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Twórcze rozwiązywanie problemów.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyceBlended learningRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Uczymy się od siebie, aby uczyć innych matematyki.Sieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Białystok SP 10Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Uratujmy Narnię - terenowa gra literackaGra literackaPromocja czytelnictwa
Uskrzydla lub dołuje. O czym trzeba pamiętać oceniając pracę, zachowanie ucznia.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W jaki sposób urozmaicać zajęcia lekcyjne, wykorzystując elementy gamifikacji?WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Warsztat Świętego Mikołaja. Pakujemy prezenty.WarsztatEdukacja artystyczna
Warsztat Świętego Mikołaja. Tworzymy kartki i ozdoby świąteczne.WarsztatEdukacja artystyczna
Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowejWarsztatWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Wieczór Prawosławnej Poezji ReligijnejSpotkanieReligia prawosławna
Wirtualna przemoc realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Wizerunek bibliotek szkolnych - wystrój i aranżacja wnętrz, funkcjonalność przestrzeni bibliotecznej, dekoracjeKurs doskonalącyBiblioteki szkolne
Wizerunek dyrektoraKonferencjaKadra kierownicza
Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kryteriów wiekowych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Współpraca z rodzicami- konieczność współczesnego świataWarsztatReligia prawosławna
X Konkurs Biblijny - Dzieje ApostolskieKonkursReligia prawosławna
Zajęcia które inspirują przedszkolaki i nie tylko...WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zajęcia z edukacji przyrodniczej w Muzeum Przyrody w Białymstoku- Wydział Biologii UwB.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zaplanowanie i wdrożenie strategicznej metody projektu edukacyjnego, realizując podstawę programową w ośmioklasowej szkole podstawowej.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Zapoznanie z metodologią konstruowania programu nauczania zawoduSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Zarządzanie oświatąKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Zarządzanie swoją złością. Pozwól, aby weszło Nowe.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zasady opracowania i modyfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutyczny. Białystok.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zastosowanie metody projektu  wychowaniu przedszkolnymKurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zastosowanie metody projektu w przedszkolu - szkolenie członkow rady pedagogicznej w przedszkolu.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zdrowie dzieci i młodzieżySeminariumWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym - a obowiązki nauczyciela.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku - procesowe wspomaganie szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - procesowe wspomaganie szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Złota Piątka - model nauczania i wychowania wspomagający osiągnięcia szkolne i rozwój uczniów zagrożonych wykluczeniem.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zmiana w szkole, szkoła w zmianie - spotkajmy się w Radowie MałymWizyta studyjnaPodlaska Akademia Dyrektora Przyszłości
Zmiany w oświacie i edukacjiSieć współpracy i samokształceniaEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zmiany w treści podstawy programowej i programie nauczania religii prawosławnejWarsztatReligia prawosławna
Żeby chcieli chcieć. Jak mobilizować i angażować uczniów do nauki.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna