Drukuj

Oferta CEN - rok szkolny 2020/2021

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
Analiza działań podejmowanych w ramach wsparcie ucznia w potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Autoprezentacja i wystapienia publiczne w pracy nauczycielaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach do eksperta.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Bitwa Warszawska w Pokoju zagadekBiblioteka - gra literacka /edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Być wybitnym nauczycielem historiiWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Canva Cooperation and Creation. Poznaj platformę do nauki opartej na projektach.WarsztatEdukacja językowa
Cyfrowa edukacja - narzędzia TIK w pracy zdalnej z uczniami.Kurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Doskonalimy umiejętność czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich. Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.KonkursReligia prawosławna
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej – co to jest, jak to zrobić? Wsparcie ucznia w potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Edukacja włączająca w teorii i praktyce.SeminariumRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Edukacyjna oferta Parków Narodowych i Krajobrazowych w realizacji treści przyrodniczych i biologicznych w szkole podstawowej.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Flipgrid Remote Learning. Jak zdalnie to profesjonalnie z Flipgrid!WarsztatEdukacja językowa
Ja i mój uczeń utrwalamy aktywnie- ciekawe sposoby powtarzania materiałuWarsztatReligia prawosławna
Jak bawić się słowami ? - słowostwory i potwory zapraszają do bibliotekiBiblioteka - lekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Jak rozpoznać uzdolnienia historyczne ucznia?WarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Jak uczyć on-line? - metody i techniki kształcenia na odległość.WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Jak uratować żabę - zajęcia biblioterapeutyczneBiblioteka - lekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Jak wykorzystać multimedia na lekcjach religii?WarsztatReligia prawosławna
Jak wykorzystywać notes zajęć w programie OneNote do realizacji edukacji zdalnej? Warsztaty realizowane w ramach cyklu Aplikacje Microsoft Office 365 dla szkółWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Jak zostać detektywem na szóstkę?Biblioteka - gra literacka /edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Konferencja katechetyczna. Nowy Rok Szkolny 2020/2021.KonferencjaReligia prawosławna
Konferencja metodyczna inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021KonferencjaReligia prawosławna
Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji ReligijnejKonkursReligia prawosławna
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduKurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
My favourite fruit & veg box.Lekcja otwartaEdukacja językowa
Nadzór pedagogiczny a obligatoryjna metoda projektu edukacyjnego, strategią realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Najważniejsze drzewa na Podlasiu - czy dobrze je znam?Biblioteka - projektPromocja czytelnictwa
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy e-learningowej 4SystemKurs doskonalącyKadra kierownicza
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Teams - szkolenie realizowane w ramach cyklu "Microsoft Office 365 dla szkół"WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
O kompetencjach kluczowych teoretycznie i praktycznie.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Obligatoryjna metoda projektu edukacyjnego, strategią realizacji podstawy programowej na przedmiotach przyrodniczych w szkole podstawowej.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Od kreatywności do innowacyjności w praktyce szkolnej.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Odnaleźć swój talent- Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej- praca z uczniem zdolnymWarsztatReligia prawosławna
Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty MusierowiczBiblioteka - akcja czytelniczaPromocja czytelnictwa
Olimpiada Prawosłąwnej Wiedzy ReligijnejKonkursReligia prawosławna
Online Tools for English teachers. Jak skutecznie wykorzystywać technologie cyfrowe w edukacji językowej.WarsztatEdukacja językowa
Our Creative Cloud. Chmura Kreatywności.WarsztatEdukacja językowa
Piszę maturę z historiiSieć współpracy i samokształceniaEdukacja historyczna i obywatelska
Planowanie, monitorowanie, ewaluacja - rola dostosowywania wymagań edukacyjnych w organizacji pracy szkoły.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Planowanie, wdrażanie i monitorowanie pracy z podstawą programową z przedmiotów przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Planowanie, wdrażanie i monitorowanie pracy z podstawą programową- zadania nauczycieli i dyrektora w szkole podstawowej.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Planowanie, wdrażanie i monitorowanie pracy z podstawą programową.- zadania nauczycieli i dyrektora placówki oświatowej w szkole ponadpodstawowej.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Podróże roślin - uczymy się tworzyć notatki wizualneBiblioteka - projektPromocja czytelnictwa
Pogaduchy przy okrągłym stole. Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania na terenie przedszkola, realizowane dla dziecka z opinią i orzeczeniem - pytania, odpowiedzi.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Pogaduchy przy okrągłym stole. Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania na terenie szkoły, realizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej- pytania, odpowiedzi.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Pracuję ze źródłemWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Procesowe wspomaganie szkoły.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Projektowanie prezentacji multimedialnych on-line w aplikacji Sway - warsztaty realizowane w ramach cyklu "Aplikacje Microsoft Office 365 dla szkół"WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Przekonaj mnie, że historia jest ważna - warsztat dla nauczycieli historiiWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Przygotowanie do egzaminu (ósmoklasisty) – techniki nauczania języka angielskiego.SpotkanieEdukacja językowa
Sieć współpracy i samokształcenia „Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365”Sieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Stres w zawodzie nauczyciela historiiWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Sztuka opowiadania historiiWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Tu i tam z bohaterami książek Grzegorza Kasdepke - literacka gra miejskaBiblioteka - gra literacka /edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichWarsztatReligia prawosławna
Uratujmy Narnię - terenowa gra literackaBiblioteka - gra literacka /edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Warsztat pracy nauczyciela - inspiracje metodyczneWarsztatReligia prawosławna
Wdrażanie nowej podstwy programowej z historiiWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Współpraca z rodzicami- konieczność współczesnego świataWarsztatReligia prawosławna
Wykorzystanie aplikacji Forms do tworzenia testów, sprawdzianów i ankiet - warsztaty realizowane w ramach cyklu "Aplikacje Microsoft Office 365 dla szkół"WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Wykorzystanie Notesu zajęć w usłudze Microsoft OneNote do pracy zdalnej z uczniamiKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Z Europeaną zmieniamy klasę KULTURAlnie!WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zajęcia z edukacji przyrodniczej w Muzeum Przyrody w Białymstoku- Wydział Biologii UwB.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zarządzanie oświatąKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Zdalne prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodleKurs doskonalący blended learningInformatyka i technologia informacyjna