Drukuj

Oferta CEN - rok szkolny 2018/2019

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
8. Białostocki Tydzień Czytania DzieciomAkcja czytelniczaPromocja czytelnictwa
Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, szkolne plany nauczania/program nauczania zawoduWarsztatEdukacja zawodowa
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci InternetInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Bezpiecznie mówię, bezpiecznie oddychamWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
FonoholizmInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatąKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieżyKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Metody doskonalenia czytania tekstów w jęz. cerkiewnosłowiańskim - Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.WarsztatReligia prawosławna
Multimedia na katechezie - Wypracowanie myślenia twórczego z zastosowaniem prezentacji.WarsztatReligia prawosławna
Niemcy - co to za kraj?Projekt edukacyjnyEdukacja językowa
Nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIKInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Ocenianie kształtująceInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Office 365 dla edukacjiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Realizacja treści historycznych na lekcji religii w kontekście 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.Sieć współpracy i samokształceniaReligia prawosławna
Podlaskie Inspiracje PedagogiczneKonferencjaWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymiWarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Prawo oświatowe w szkole niepublicznejWarsztatEdukacja prawna
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prowadzenie spotkań zbiorowych nauczyciela z rodzicamiWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Rok obrzędowy - LatoWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Rozwijamy talenty – Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej. Sposby pracy z uczniem zdolnym.Sieć współpracy i samokształceniaReligia prawosławna
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowejSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Stosowanie metod aktywizujących na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z Bożym Narodzeniem.WarsztatEdukacja językowa
Stosowanie w przedszkolu/szkole niepublicznej prawa oświatowegoSieć współpracy i samokształceniaPrawo oświatowe
Śladami żywej wiary. Męczennicy Chełmscy i Podlascy. Innowacja pedagogiczna w realizaccji tematyki historycznej PAKP w II i III etapie kształcenia.Sieć współpracy i samokształceniaReligia prawosławna
Wirtualna przemoc realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Zapewnienie bezpieczeństwo uczniomInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela