Drukuj

Oferta CEN - rok szkolny 2019/2020

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
"POGADUCHY PRZY OKRĄGŁYM STOLE" Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania na terenie przedszkola, realizowane dla dziecka z opinią i orzeczeniem - pytania, odpowiedzi.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
"POGADUCHY PRZY OKRĄGŁYM STOLE" Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania na terenie szkoły, realizowane dla dziecka z opinią i orzeczeniem - pytania, odpowiedzi.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
"Wciąganie w czytanie" - nowe lektury w edukacji wczesnoszkolnej.Kurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
„Jak w codziennej pracy zwiększyć poziom koncentracji i uważności u dzieci poprzez proste techniki mindfulness"WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
ABC NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnejKurs doskonalący e-learningBiblioteki szkolne
ABC nauczyciela religii prawosławnej - awans zawodowy, dokumentacja nauczyciela.WarsztatReligia prawosławna
Aktywna Tablica - rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnejSieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Aktywne formy i metody pracy z małym czytelnikiem.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoPromocja czytelnictwa
Analiza zadań i procedur na ustnym egzaminie maturalnym z języka białoruskiego.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy nauczyciela i praktyczne rady ekspertaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Badanie jakości nauczania, wykorzystanie wyników nauczania w pracy dydaktycznejInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Białoruskie obrzędy wiosenneWarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Białoruskie organizacje i stowarzyszenia w Polsce.SeminariumJęzyki mniejszości narodowych
Białoruskie przysłowia i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Blaski i cienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej.WarsztatWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Budzimy talenty- Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej- praca z uczniem zdolnymWarsztatReligia prawosławna
Chemia - TU się gra. Zastosowanie gier dydaktycznych na lekcjach chemii.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Co czytać dzieciom ? Przegląd współczesnej literatury dla dzieci przedszkolnych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Czerpać z nauki Kościoła i... być jak dziecko, czyli jak przekazywać prawdy wiary dzieciom w wieku od 2 do 10 lat.WarsztatReligia rzymskokatolicka
Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci klas 1-3 w formach zabawowych .Zabawy z różnych stron świata.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego. Diagnozowanie kadry zarządzającej.SpotkanieEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznegoWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Doskonalenie warsztatu pracy katechetyWarsztatReligia prawosławna
Doskonalimy umiejętność czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich. Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.WarsztatReligia prawosławna
Dostosowanie wybranego programu nauczania zawodu do potrzeb szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z opinią i orzeczeniem– co to jest, jak to zrobić.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Drilling to mastery of the language. Wykorzystanie techniki skutecznego powtarzania w nauce języków obcych.WarsztatEdukacja językowa
Dwujęzyczne Podlasie – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z województwa podlaskiegoKonferencjaKadra kierownicza
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Edukacja prozdrowotna w przedszkoluInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Edukacyjna oferta Parków Narodowych w realizacji treści przyrodniczych i biologicznych w szkole podstawowej.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Edytor graficzny GIMP w praktyce szkolnejKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Europeana źródłem inspiracji.WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Ewaluacja programu nauczania zawodu/przedmiotu i wykorzystanie jej wyników do modyfikacji programuWarsztatEdukacja zawodowa
Formy tańeczne na lekcji WF/Lekcja otwartaZajęcia edukacyjneRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Gimnastyka Artystyczna ćwiczenia dla dzieci-Lekcja otwartaZajęcia edukacyjneRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Graficzna prezentacja danych i inne zastosowanie arkusza kalkulacyjnegoKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Gry dydkatyczne sposobem na efektywne uczenie się - przykłady zastosowania na lekcji religii prawosławnejWarsztatReligia prawosławna
Historia Kościoła pierwszych wieków Chrześcijaństwa- realizacja treści programowych w klasie ósmej.WarsztatReligia prawosławna
IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa. 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno- kulturowym.KonferencjaJęzyki mniejszości narodowych
Ilustracja w roli głównej - magiczny teatrzyk kamishibaiLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Innowacja - opracowanie i realizacja.WarsztatEdukacja językowa
Inspirujące propozycje na zajęcia w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym - rozwijanie kompetencji kluczowych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Inspiruję siebie i swoich uczniów - lapbook. II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne.WarsztatReligia prawosławna
Interaktywne prezentacje w WBTExpresKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Jak czytać i realizować wskazania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - oferta dla początkujących nauczycieliWarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych nauczycielom dzieci ?WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jak dokonywać wyboru pomocy dydaktycznych i obudowy podręcznikowejWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)Kurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak nie zostać uwięzionym w sieci? Profilaktyka e-uzależnień.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Jak poradzić sobie z klasowym łobuzem.Trening umiejętności wychowawczychKurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jak powstaje książka?Lekcja biblioteczna... Wszyscy zainteresowani ...
Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?SeminariumKształcenie specjalne i integracyjne
Jak skutecznie nauczyć dziecko modlitwy?- wybrane sposoby pracyWarsztatReligia prawosławna
Jak tworzyć i udostępniać interaktywne raporty i prezentacje w aplikacji Microsoft Sway?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Jak uczyć efektowniej i efektywniej? Zastosowanie TIK w nauczaniu chemii i innych przedmiotów.WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Jak wspomagać dydaktykę przedmiotową edukacją zdalną? Wykorzystanie platformy moodle w praktyce.Kurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Jak współpracować z "trudnym rodzicem".Kurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Jak wykorzystać multimedia na lekcjach religii?WarsztatReligia prawosławna
Jak wykorzystać zasoby Internetu w nauczaniu religii prawosławnej?WarsztatReligia prawosławna
Jak zainteresować ucznia poezją ? Blackout poetry, wieczory poetyckie, konkursy, projekty i inne przykłady metod pracy z czytelnikiem.WarsztatBiblioteki szkolne
Jak założyć swoją stronę na bezpłatnej platformie WordPress.comWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Jak zapanować nad klasą i… nie zwariować? Szkolenie dla zespołów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jaki znak twój? - rozwijanie kompetencji historycznych i obywatelskich u małych dzieci.WarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Jakość pracy szkoły czy innowacja - obligatoryjna metoda projektu edukacyjnego, strategią realizacji podstawy programowej w ośmioklasowej szkole podstawowej. SP 2 Hajnówka.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Każde dziecko ma swoją historię do opowiedzenia. Projekt wideo doskonalący umiejętność multimedialnego opowiadania historii.Moduł I i IIWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Każde dziecko ma swoją historię do opowiedzenia. Projekt wideo doskonalący umiejętność multimedialnego opowiadania historii.Moduł III i IVWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Kodowanie na dywanieInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Kodowanie na magicznym dywanieWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Kompetencje kluczowe - pomysł na szkolny projekt edukacyjnyWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.Kurs doskonalącyWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Kompetencje proinnowacyjne w edukacjiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Konferencja - Podsumowanie pracy w zakresie nauczania języka białoruskiego.KonferencjaJęzyki mniejszości narodowych
Konferencja katechetyczna. Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieżyKonferencjaReligia prawosławna
Konferencja katechetyczna. Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieżyKonferencjaReligia prawosławna
Konferencja metodyczna inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020KonferencjaReligia prawosławna
Konferencja podsumowująca obchody MMBS i projekt "Podlaskie Spotkania z Pisarzami"KonferencjaBiblioteki szkolne
Konstruowanie programów nauczania, ocena programów nauczaniaWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Konstruowanie programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowegoKurs doskonalącyEdukacja zawodowa
Konstruowanie programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Konsultacje indywidualne z zakresu prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki szkolnejWszystkieBiblioteki szkolne
Kreatywna praca z książką z wykorzystaniem teatru Kamishibai.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoPromocja czytelnictwa
Kreatywny katecheta- gry i zabawy na różnego rodzaju imprezy parafialne.WarsztatReligia prawosławna
Kreatywny przedszkolak na religii - warsztaty plastyczne dla nauczycieli religii w przedszkolach.WarsztatReligia prawosławna
Krótka historia o polskich symbolach narodowychLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Kształtowanie umiejętności na zajęciach praktycznychWarsztatEdukacja zawodowa
Kurs kwalifikcyjny z zakresu przygotowania pedagogicnego dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduKurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieżyKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Lekcja otwartaZajęcia edukacyjneEdukacja matematyczna
Lekcja otwarta w SP19 BiałystokZajęcia edukacyjneEdukacja przyrodnicza
Lekcja otwarta w SP19 BiałystokZajęcia edukacyjneEdukacja przyrodnicza
Lekcja otwarta. Aerobic -rozgrzewka na lekcji wychowania fizycznegoZajęcia edukacyjneRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Łobuz w klasie. Działania nauczyciela wobec prowokacyjnych , trudnych zachowań ucznia/ówWarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Marszałek Józef Piłsudski - człowiek legendaLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Matematyczne doświadczenia przedszkolaków - rozwijanie zainteresowań matematycznych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
MatematyczniSieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Materiały graficzne w szkole, czyli Corel w praktyceKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Materiały pomocnicze dla nauczycieli z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych (priorytet MEN na rok szkolny  2019/2020)WarsztatInformacja pedagogiczna
Metody aktywizujące jako sposób na rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu - dla czlonków rad pedagogicznych przedszkoli.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Metody aktywizujące na zajęciach języka mniejszości narodowej w okresie Bożonarodzniowym.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Metody aktywizujące na zajęciach języka mniejszości narodowej w okresie Wielkanocnym.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Metody aktywizujące w nauczaniu języka białoruskiego i historii i kultury mniejszości białoruskiej w Polsce.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Metody aktywne w pracy z dziećmi w przedszkolu. Propozycje realizcji treści programowych wg. nowego programu nauczania religii.WarsztatReligia prawosławna
Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Mini gry zespołowe w klasach 3 i 4WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Mirabelka - kiełkująca historia w stolicyAkcja czytelnicza... Wszyscy zainteresowani ...
Mistrz i uczeń - uczymy się od siebieSpotkaniePodlaska Akademia Dyrektora Przyszłości
Mniejszość ukraińska w Polsce i na Podlasiu.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Mobilni uczniowie - wspólnie wypracujmy zasady korzystania z urządzeń mobilnych - pomysł na mini projektWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Motywować do nauki i działania od najmłodszych latWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Myślenie wizualne. Świąteczno - zimowe rysowanki.WarsztatEdukacja artystyczna
Narysuj swoje myśli. Myślenie wizualne dla początkujących.Kurs doskonalącyEdukacja artystyczna
Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) w pracy z uczniem niepełnosprawnymWarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Narzędzia TOC w pracy z malym dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Nauczanie funkcji z wykorzystaniem narzędzi geogebry – cz.IWarsztatEdukacja matematyczna
Nie tylko IQ - jak wykorzystać i rozwijać Teorię Inteligencji Wielorakich H.GordonaWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Notes zajęć w programie OneNote - warsztaty realizowane w ramach cyklu szkoleń "Programy Microsoft dla szkół".WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświatyKonferencjaReligia prawosławna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświaty.KonferencjaReligia prawosławna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświaty.KonferencjaReligia prawosławna
Nowa podstawa programowa i program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany, analiza i przykłady realizacji wybranych treści programowych.WarsztatReligia prawosławna
Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIKInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Nowy rok katechetyczny zmiany w prawie oświatowymKonferencjaReligia prawosławna
O kompetencjach kluczowych teoretycznie i praktycznie.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
O motywacji w edukacji, czyli jak motywować uczniów do pracyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Ocalmy literackie Podlasie - miejska gra literackaGra literackaPromocja czytelnictwa
Ocenianie kształtująceInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocenianie kształtujące jako proces – informacja, wsparcie, motywacjaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocenianie na wychowaniu fizycznym w nauczaniu zintegrowanymWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Odżywianie dzieci w okresie dorastania.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Odżywianie dzieci w okresie dorastania.- kopiaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
OK zeszyt - propozycją zastosowania oceniania kształtującego w nauczaniu biologii. SP 2 HajnówkaWarsztatEdukacja przyrodnicza
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy ReligijnejKonkursReligia prawosławna
Online Tools for English teachers. Jak skutecznie wykorzystywać technologie cyfrowe w edukacji językowej.WarsztatEdukacja językowa
Operacja: Niepodległy Białystok - historyczno-literacka gra strategicznaGra edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i InformacyjnegoKurs doskonalący blended learningInformatyka i technologia informacyjna
Opiniowanie pracy nauczycieli, udział w zajęciach otwartych.SpotkanieEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Organizacja i prowadzenie spotkań zbiorowych i indywidualnych z rodzicami z wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnejKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) czyli internetowa baza dydaktyczna do wykorzystania w praktyce szkolnejKurs doskonalący blended learningInformacja pedagogiczna
Papierowa wiklina dla początkujących.WarsztatEdukacja artystyczna
Parasol na stres i wypalenie zawodowe. Warsztaty antystresowe.Kurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Patotreści w internecie - zagrożenie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Jakie działania profilaktyczne może podjąć szkoła?WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Planowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach awansu zawodowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Platforma e-learningowa 4System jako narzedzie wspierajace edukację stacjonąKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Platforma SNB. Zapisy do sieci nauczycieli bibliotekarzySieć współpracy i samokształceniaBiblioteki szkolne
Początek i koniec lekcji – ich rola w efektywnym nauczaniu.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Podlaskie Spotkania z PisarzamiProjekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
Podstawa programowa nauczania religii prawosławnej - zmiany i sposób realizacji wybranych treści programowych.WarsztatReligia prawosławna
Podsumowanie roku katechetycznego 2019/2020KonferencjaReligia prawosławna
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły w tym prawa oświatowego przez stażystęKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Praca z tekstem literackim metodą JigsawWarsztatBiblioteki szkolne
Praktyczne wykorzystanie aplikacji Notes zajęć w programie Microsoft OneNoteE-learningInformatyka i technologia informacyjna
Prawa autorskie a Internet - w jaki sposób legalnie korzystać z zasobów sieci?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiegoKonferencjaKadra kierownicza
Programy Microsoft dla szkółWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Projekt edukacyjny jako metoda realizacji podstawy programowej w przedszkolu.Kurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Prowadzenie lekcji otwartych w zakresie: badania stopnia realizacji treści.Zajęcia edukacyjneJęzyki mniejszości narodowych
Prowadzenie spotkań zbiorowych nauczyciela z rodzicamiWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Przestrzenna notatka w nauczaniu i uczeniu się biologii. SP19 BiałystokWarsztatEdukacja przyrodnicza
Przygotowania do Bożego Narodzenia, tematyka świąteczna na lekcjach języka białoruskiego.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Przygotowanie do egzaminu (ósmoklasisty) – techniki nauczania języka angielskiegoWarsztatEdukacja językowa
Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnejInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Przygotowanie nauczycieli/wychowawców do programu profilaktyczno-wychowawczego STRAŻNICY UŚMIECHUKurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniówWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Quizy na żywo: jak angażować uczniów na lekcji?WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w młodszym wieku szkolnym.Warsztaty dla zespołów przedmiotowych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieżyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów EdukacyjnychInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformacja pedagogiczna
Rozwijanie kompetencji kluczowych na I etapie edukacyjnym - szkolenie dla zespołu przedmiotowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Socjoterapia w działaniach wychowawczych i profilaktycznych szkoły.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
SP 10 Białystok. Analiza opracowanej dokumentacji w ramach zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznejSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
SP 10 Białystok. Indywidualizacja pracy z uczniem- dostosowanie wymagań edukacyjnych.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowego... Wszyscy zainteresowani ...
SP 10 Procesowe Wspomaganie. Analiza opracowanych dostosowań wymagań do opinii i orzeczeń.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Spacer po biblioteceLekcja biblioteczna... Wszyscy zainteresowani ...
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Sposoby motywowania uczniów klas I-III do nauki.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Sposoby pracy z nowym podręcznikiem do nauczania religii prawosławnej dla kl. II szkół ponadpodstawowych pt. "Śadami żywej wiary."KonferencjaReligia prawosławna
Spotkajmy się w powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (cykl konferencji)KonferencjaKadra kierownicza
Stosowanie metod aktywizujących w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z Wielkanocą.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Stosowanie metod aktywizujących w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z Wielkanocą.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szkoła / placówka promująca zdrowie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Szkoła, placówka promująca zdrowie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Święci jako przykład wychowania ku wartościom - realizacja tematyki na lekcjach religii.WarsztatReligia prawosławna
Teoria inteligencji H.Gardnera - indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Trening Zastępowania Agresji - TZAKurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichKonkursReligia prawosławna
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichKonkursReligia prawosławna
Tworzenie bibliotecznych gier literackich o zasięgu szkolnym, miejskimKurs doskonalący blended learningBiblioteki szkolne
Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie e-learningowej moodleWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Twórcze rozwiązywanie problemów.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyceBlended learningRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Uczymy się od siebie, aby uczyć innych matematyki.Sieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Uratujmy Narnię - terenowa gra literackaGra literackaPromocja czytelnictwa
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Warsztat Świętego Mikołaja. Pakujemy prezenty.WarsztatEdukacja artystyczna
Warsztat Świętego Mikołaja. Tworzymy kartki i ozdoby świąteczne.WarsztatEdukacja artystyczna
Wirtualna przemoc realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Wizerunek bibliotek szkolnych - wystrój i aranżacja wnętrz, funkcjonalność przestrzeni bibliotecznej, dekoracjeKurs doskonalącyBiblioteki szkolne
Wizerunek dyrektoraKonferencjaKadra kierownicza
Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kryteriów wiekowych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Współpraca z rodzicami- konieczność współczesnego świataWarsztatReligia prawosławna
X Konkurs Biblijny - Dzieje ApostolskieKonkursReligia prawosławna
Zajęcia które inspirują przedszkolaki i nie tylko...WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zajęcia z edukacji przyrodniczej w Muzeum Przyrody w Białymstoku- Wydział Biologii UwB.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zaplanowanie i wdrożenie strategicznej metody projektu edukacyjnego, realizując podstawę programową w ośmioklasowej szkole podstawowej.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Zapoznanie z metodologią konstruowania programu nauczania zawoduSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Zarządzanie oświatąKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Zarządzanie swoją złością. Pozwól, aby weszło Nowe.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zastosowanie metody projektu  wychowaniu przedszkolnymKurs doskonalącyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zastosowanie metody projektu w przedszkolu - szkolenie członkow rady pedagogicznej w przedszkolu.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zdrowie dzieci i młodzieżySeminariumWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym - a obowiązki nauczyciela.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku - procesowe wspomaganie szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - procesowe wspomaganie szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Złota Piątka - model nauczania i wychowania wspomagający osiągnięcia szkolne i rozwój uczniów zagrożonych wykluczeniem.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zmiany w oświacie i edukacjiSieć współpracy i samokształceniaEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zmiany w treści podstawy programowej i programie nauczania religii prawosławnejWarsztatReligia prawosławna
Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować działania na terenie szkoły, realizowane dla dziecka z opinią i orzeczeniem - pytania, odpowiedzi.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania na terenie przedszkola, realizowane dla dziecka z opinią i orzeczeniem - pytania, odpowiedzi.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Żeby chcieli chcieć. Jak mobilizować i angażować uczniów do nauki.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna