Drukuj

Oferta CEN - rok szkolny 2019/2020

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
"Zabawy z matematyką"- rozwijanie kompetencji matematycznych na zajęciach dydaktycznych w przedszkolu- zajęcia otwarteLekcja otwartaEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
ABC nauczyciela religii prawosławnej - awans zawodowy, dokumentacja nauczyciela.WarsztatReligia prawosławna
ABC skutecznego nauczycielaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Aerobic -rozgrzewka na lekcji wychowania fizycznegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Aktywna Tablica - rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.Sieć współpracy i samokształceniaInformatyka i technologia informacyjna
Aktywne formy i metody pracy z małym czytelnikiem.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoPromocja czytelnictwa
Analiza zadań i procedur na ustnym egzaminie maturalnym z języka białoruskiego.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Badanie jakości nauczania, wykorzystanie wyników nauczania w pracy dydaktycznejInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Blaski i cienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej.WarsztatWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Chemia - TU się gra. Zastosowanie gier dydaktycznych na lekcjach chemii.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Co czytać dzieciom ? Przegląd współczesnej literatury dla dzieci przedszkolnych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Czerpać z nauki Kościoła i... być jak dziecko, czyli jak przekazywać prawdy wiary dzieciom w wieku od 2 do 10 lat.WarsztatReligia rzymskokatolicka
Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci klas 1-3 w formach zabawowych .Zabawy z różnych stron świata.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego. Diagnozowanie kadry zarządzającej.SpotkanieEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Doskonalenie zagrywki tenisowej w siatkówce cz 2WarsztatWychowanie fizyczne
Doskonalimy umiejętność czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich. Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.KonkursReligia prawosławna
Dostosowanie wybranego programu nauczania zawodu do potrzeb szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Drama - jak się do niej przygotować i jak zastosować na lekcjach religii?WarsztatReligia rzymskokatolicka
Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęćInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Edukacja prozdrowotna w przedszkoluInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Edukacja prozdrowotna w przedszkoluSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Edytor graficzny GIMP w praktyce szkolnejKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Eksperymenty i doświadczenia sposobem na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przyrodniczym.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Europeana źródłem inspiracji.WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Ewaluacja programu nauczania zawodu/przedmiotu i wykorzystanie jej wyników do modyfikacji programuWarsztatEdukacja zawodowa
Formy taneczne na lekcji WFWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Gry dydkatyczne sposobem na efektywne uczenie się - przykłady zastosowania grywalizacji na lekcji religii prawosławnejWarsztatReligia prawosławna
Historia Kościoła pierwszych wieków Chrześcijaństwa- realizacja treści programowych w klasie ósmej.WarsztatReligia prawosławna
Ilustracja w roli głównej - magiczny teatrzyk kamishibaiProjekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
Innowacja - opracowanie i realizacja.WarsztatEdukacja językowa
Innowacja pedagogicznaWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Inspiracje Wielkanocne – baza pomysłów twórczej pracy z dziećmiWarsztatEdukacja artystyczna
Inspirowanie nauczycieli do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań aktywizacji i współpracy uczniów - aplikacja Microsoft TeamsWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Inspirujące propozycje na zajęcia w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym - rozwijanie kompetencji kluczowych.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Inspiruję siebie i swoich uczniów - lapbook. II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne.WarsztatReligia prawosławna
Ja i mój uczeń utrwalamy aktywnie- ciekawe sposoby powtarzania materiałuWarsztatReligia prawosławna
Jak bawić się słowami ? - słowostwory i potwory zapraszają do bibliotekiLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Jak dokonywać wyboru pomocy dydaktycznych i obudowy podręcznikowejWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jak motywować uczniów do nauki języka obcego - sprawdzone działania doświadczonego dydaktykaWarsztatEdukacja językowa
Jak nie zostać uwięzionym w sieci? Profilaktyka e-uzależnień.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Jak planować i organizować proces dydaktyczny z OK zeszytem? SP 2 MońkiWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Jak pomysłowo uczyć i uczyć się prawidłowej wymowy w języku obcym?WarsztatEdukacja językowa
Jak powstaje książka?Projekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Jak realizować w klasie VIII tematykę z działu: teologia moralna?WarsztatReligia prawosławna
Jak towarzyszyć dziecku w owocnym przeżywaniu czasu Adwentu i Bożego Narodzenia?WarsztatReligia rzymskokatolicka
Jak uczyć efektowniej i efektywniej? Zastosowanie TIK w nauczaniu chemii i innych przedmiotów.WarsztatRozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Jak wprowadzić metodę Peer to peer learning krok po kroku?WarsztatEdukacja językowa
Jak wykorzystać multimedia na lekcjach religii?WarsztatReligia prawosławna
Jak wykorzystać zasoby Internetu w nauczaniu religii prawosławnej?WarsztatReligia prawosławna
Jak zainteresować ucznia poezją ? Blackout poetry, wieczory poetyckie, konkursy, projekty i inne przykłady metod pracy z czytelnikiem.WarsztatBiblioteki szkolne
Jak założyć swoją stronę na bezpłatnej platformie WordPress.comWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Jak zapanować nad klasą i… nie zwariować? Szkolenie dla zespołów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Jak zastosować Model 4MAT B. McCarthy na lekcji języka obcegoWarsztatEdukacja językowa
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Każde dziecko ma swoją historię do opowiedzenia. Projekt wideo doskonalący umiejętność multimedialnego opowiadania historii.Moduł I i IIWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Każde dziecko ma swoją historię do opowiedzenia. Projekt wideo doskonalący umiejętność multimedialnego opowiadania historii.Moduł III i IVWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Kompetencje kluczoweInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Kompetencje kluczoweInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Kompetencje kluczowe - pomysł na szkolny projekt edukacyjnyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Kompetencje kluczowe - pomysł na szkolny projekt edukacyjnyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.Kurs doskonalącyWdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Kompetencje proinnowacyjne w edukacjiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Kompetencje proinnowacyjne w edukacjiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Konferencja - Podsumowanie pracy w zakresie nauczania języka białoruskiego.KonferencjaJęzyki mniejszości narodowych
Konferencja katechetyczna. Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieżyKonferencjaReligia prawosławna
Konferencja katechetyczna. Jak wykorzystać doświadczenie 30 lat w zakresie nauczania religii prawosławnej, uwzględniając uwarunkowania reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowany program nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieżyKonferencjaReligia prawosławna
Konferencja Rok Relacji w Edukacji 2.0Konferencja... Wszyscy zainteresowani ...
Konferencja Szkolnych Organizatorów konkursu Kangur 2020KonferencjaEdukacja matematyczna
Konferencja- Sienkiewicz nowoczesny czyli o wyobraźni i odpowiedzialności./ Tyrmand czyli legenda PRL-u./ Marzenie PR- Mówić jak Steve Jobs. Retoryka wystąpień publicznych.KonferencjaEdukacja polonistyczna
konferencja-Co się stało z Antygoną? Homer i Tolkien w jednym stali domu.Mity i popkultura w XXI w./Mity i pokultura XXI w. /Czy w szkole są potrzebne współczesne metodologie /Jak rozpoznać język przemocy- internet a język współczesnej młodzieżyKonferencjaEdukacja polonistyczna
konferencja-Jak czytać Lalkę?- współczesne propozycje lektury klasycznego utworu (F. Jameson i O.Tokarczuk)/Herbert- poeta sumienia prof. D.Kulesza/Poezja dawna i poezja XXI w.Analiza porównawcza A. Sęp- Szarzyński i M.RymkiewiczKonferencjaEdukacja polonistyczna
Konferencje TED jako pomoc dydaktyczna polonistySeminariumEdukacja polonistyczna
Konkurs: Szkoła przyszłości- nowe wyzwania i rozwiązaniaKonkurs... Wszyscy zainteresowani ...
Konstruowanie programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Konsultacje indywidualne z zakresu prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki szkolnejWszystkieBiblioteki szkolne
Kreatywna praca z książką z wykorzystaniem teatru Kamishibai.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoPromocja czytelnictwa
Kreatywny przedszkolak na religii - warsztaty plastyczne dla nauczycieli religii w przedszkolach.WarsztatReligia prawosławna
Krok po kroku do szkicu krytycznego na nowej maturzeSeminariumEdukacja polonistyczna
Krótka historia o polskich symbolach narodowychProjekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłościInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Kształtowanie umiejętności uczenia się uczniówWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Kurs kwalifikcyjny z zakresu przygotowania pedagogicnego dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduKurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieżyKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Lapbook w edukacji czytelniczejWarsztatPromocja czytelnictwa
Lato pełne kwiatów - sztuka tworzenia dekoracji mało- i wielkoformatowych.WarsztatEdukacja artystyczna
Lekcja otwartaZajęcia edukacyjneEdukacja matematyczna
Lollipop oh Lolli is dancingLekcja otwartaEdukacja językowa
Mały Projekt – Dużo KorzyściWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Mały Projekt – Dużo Korzyści - rok relacjiWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Mały Projekt – Dużo Korzyści- kopiaWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Marszałek Józef Piłsudski - człowiek legendaProjekt edukacyjnyPromocja czytelnictwa
MatematyczniSieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Matematyka w przedszkolu- rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnymWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Materiały graficzne w szkole, czyli Corel w praktyceKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Materiały pomocnicze dla nauczycieli na temat regionalizmuWarsztatInformacja pedagogiczna
Materiały pomocnicze dla nauczycieli na temat uczenia się.WarsztatInformacja pedagogiczna
Metoda naukowa - źródłem wiedzy biologicznej oraz sposobem rozwijania kompetencji kluczowych ucznia w szkole podstawowej.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Metody aktywizujące jako sposób na rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu - dla członków rad pedagogicznych przedszkoli.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Metody aktywizujące na zajęciach języka mniejszości narodowej w okresie Wielkanocnym.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Mini gry zespołowe w klasach 3 i 4WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Mirabelka - kiełkująca historia w stolicyAkcja czytelnicza... Wszyscy zainteresowani ...
Mniejszość ukraińska w Polsce i na Podlasiu.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Mobilni uczniowie - wspólnie wypracujmy zasady korzystania z urządzeń mobilnych - pomysł na mini projektWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Mobilni uczniowie - wspólnie wypracujmy zasady korzystania z urządzeń mobilnych - pomysł na mini projektWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Moja szkoła otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - i co dalej ?WarsztatBiblioteki szkolne
Narzędzia IT w pracy nowoczesnego nauczycielaWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Narzędzia TIK w promocji czytelnictwaKurs doskonalący e-learningBiblioteki szkolne
Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) w pracy z uczniem niepełnosprawnymWarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
NLP, czyli technologia inteligencji emocjonalnej w warsztacie pracy nauczycielaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświatyKonferencjaReligia prawosławna
Nowa Podstawa programowa i Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany i zadania dla nauczyciela w świetle reformy systemu oświaty.KonferencjaReligia prawosławna
Nowa podstawa programowa i program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - najważniejsze zmiany, analiza i przykłady realizacji wybranych treści programowych.WarsztatReligia prawosławna
Nowe oferty podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Nowe słówka na lekcji języka obcego, czyli o kanałach pojemnej pamięciWarsztatEdukacja językowa
Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIKInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Nowy rok katechetyczny zmiany w prawie oświatowymKonferencjaReligia prawosławna
O bardzo ważnych sprawach w bardzo prosty sposób - część I . Prawo kanoniczne o Mszy św. - co dziecko wiedzieć powinno?WarsztatReligia rzymskokatolicka
O bardzo ważnych sprawach w bardzo prosty sposób - część II. Z dziećmi o Mszy świętej ..., czyli jak w czasie katechezy przygotować dzieci do udziału w Eucharystii?WarsztatReligia rzymskokatolicka
O kompetencjach kluczowych teoretycznie i praktycznie.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
O motywacji w edukacji, czyli jak motywować uczniów do pracyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocalmy literackie Podlasie - miejska gra literackaGra literackaPromocja czytelnictwa
Ocenianie kształtujące.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocenianie na wychowaniu fizycznym w nauczaniu zintegrowanymWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ocenianie, które motywuje do naukiInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Odżywianie dzieci w okresie dorastania.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty MusierowiczAkcja czytelnicza... Wszyscy zainteresowani ...
OK zeszyt - propozycją zastosowania oceniania kształtującego w nauczaniu. SP 2 HajnówkaWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
OK zeszyt - propozycją zastosowania oceniania kształtującego w nauczaniu. SP 4 GrajewoWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy ReligijnejKonkursReligia prawosławna
Operacja: Niepodległy Białystok - historyczno-literacka gra strategicznaGra edukacyjnaPromocja czytelnictwa
Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i InformacyjnegoKurs doskonalący blended learningInformatyka i technologia informacyjna
Opiniowanie pracy nauczycieli, udział w zajęciach otwartych.SpotkanieEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Ora et labora, czyli jak zamienić żmudną pracę w zeszycie przedmiotowym do religii w piękne spotkanie z Przyjacielem?- kopiaWarsztatReligia rzymskokatolicka
Otwarta lekcja biologii w SP19 Białystok. Spotkanie biologów i przyrodników szkół podstawowych.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja przyrodnicza
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) czyli internetowa baza dydaktyczna do wykorzystania w praktyce szkolnejKurs doskonalący e-learningInformacja pedagogiczna
Parasol na stres i wypalenie zawodowe. Warsztaty antystresowe.Kurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Patrzeć w tę samą stronę ..., czyli co katecheta wiedzieć powinien o rozwoju dzieci i młodzieży, aby tak właśnie było.Kurs doskonalącyReligia rzymskokatolicka
Platforma e-learningowa 4System jako narzędzie wspierające edukację stacjonarnąKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Platforma SNB. Zapisy do sieci nauczycieli bibliotekarzySieć współpracy i samokształceniaBiblioteki szkolne
Podstawa programowa nauczania religii prawosławnej - zmiany i sposób realizacji wybranych treści programowych.WarsztatReligia prawosławna
Podsumowanie roku katechetycznego 2019/2020KonferencjaReligia prawosławna
Pomiar dydaktyczny, czyli jak skonstruować dobre narzędzie do badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Poradnia Młodego Polonisty szkoły średniej- jak pracować z uczniem i przygotować do maturyWarsztatEdukacja polonistyczna
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły w tym prawa oświatowego przez stażystęKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Pozwól, aby weszło Nowe. Zarządzanie swoją złością.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Pozwól, aby weszło Nowe. Zarządzanie swoją złością.WarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm)WarsztatKształcenie specjalne i integracyjne
Praktyczne wykorzystanie aplikacji Notes zajęć w programie Microsoft OneNoteKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Praktyka czyni mistrza, czyli uczenie się poprzez nauczanieWarsztatEdukacja językowa
Prawa autorskie a Internet - w jaki sposób legalnie korzystać z zasobów sieci?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela i spełnienia wymagań przed komisją egzaminacyjną w ubieganiu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Procesowe Wspomaganie rozwoju Szkoły- SP Kużnica.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
PROCESOWE WSPOMAGANIE SP 10 w Białymstoku.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
PROCESOWE WSPOMAGANIE SP w ChoroszczySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Programowanie w języku PythonKurs doskonalącyInformatyka i technologia informacyjna
Promocja i budowanie PR szkołyInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Prowadzenie lekcji otwartych w zakresie: badania stopnia realizacji treści.Zajęcia edukacyjneJęzyki mniejszości narodowych
Przekonaj mnie, że historia jest ważna - warsztat dla nauczycieli historii.WarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Przez działanie do serca, czyli papieroplastyka dla katechetów.WarsztatReligia rzymskokatolicka
Przygotowanie do egzaminu (ósmoklasisty) – techniki nauczania języka angielskiegoWarsztatEdukacja językowa
Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnejInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Realizacja podstaw programowych z języków mniejszości narodowych na różnych etapach kształcenia.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w młodszym wieku szkolnym.Warsztaty dla zespołów przedmiotowych.Szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie kompetencji kluczowych na I etapie edukacyjnym - szkolenie dla zespołu przedmiotowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki.WarsztatEdukacja matematyczna
Seminarium- Olimpiada nie tylko dla najzdolniejszychSeminarium... Wszyscy zainteresowani ...
Siec Wspólpracy Szkoły Edukacji PrzyszłościSieć współpracy i samokształceniaEdukacja polonistyczna
Skutecznie, efektywnie, twórczo - doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka obcegoKurs doskonalącyEdukacja językowa
Spacer po biblioteceProjekt edukacyjny... Wszyscy zainteresowani ...
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Sposoby motywowania uczniów klas I-III do nauki.WarsztatJęzyki mniejszości narodowych
Sposoby pracy z nowym podręcznikiem do nauczania religii prawosławnej dla kl. II szkół ponadpodstawowych pt. "Śadami żywej wiary."KonferencjaReligia prawosławna
Spotkajmy się w powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (cykl konferencji)KonferencjaKadra kierownicza
Spotkanie sieci "Szkoły edukacji przyszłości"- Narzędzia IT w pracy nowoczesnego nauczycielaWarsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Storytelling - rozgadana biblioteka, czyli jak opowiadać dobre historieLekcja biblioteczna... Wszyscy zainteresowani ...
Stres w zawodzie nauczyciela historii.WarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Szkolenie realizowane w ramach wspomagania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w obszarze kompetencje cyfrowe- kopiaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Szkolna interwencja profilaktyczna wobec wychowanków eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szkoła / placówka promująca zdrowie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej... Wszyscy zainteresowani ...
Szkoła ponadpodstawowa – nowa praca, nowe wyzwania nauczyciela matematyki.Sieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Szkoła, placówka promująca zdrowie.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Sztuka czytania dawnych mistrzów- Mickiewicz,nasz bliski nieznajomy./Tożsamość lokalna a literatura ( filomaci, Karpowicz i inni)/Warsztat- formy użytkowe w szkole- wywiad, felieton, esej, reportażKonferencjaEdukacja polonistyczna
Sztuka opowiadania historiiWarsztatEdukacja historyczna i obywatelska
Sztuka wyplatania papierowej wikliny - koszykiWarsztatEdukacja artystyczna
Święci jako przykład wychowania ku wartościom - realizacja tematyki na lekcjach religii.WarsztatReligia prawosławna
Tablica interaktywna na lekcji matematykiWarsztatEdukacja matematyczna
Taniec z żyrafą. Budowanie relacji w edukacji i nie tylko.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Te co skaczą i fruwają - na zajęcia zapraszająLekcja bibliotecznaPromocja czytelnictwa
Teams jako narzędzie służące pracy zespołowej - warsztaty w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft”WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Trening Zastępowania Agresji - TZAKurs doskonalącyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Trening zastępowania agresji w profilaktyce zachowań ryzykownych.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Turlane lekcji czyli wykorzystanie kostki na języku polskim w szkole podstawowej- kurs nowoczesnych metod edukacyjnychKurs doskonalącyEdukacja polonistyczna
Turlane lekcji czyli wykorzystanie kostki na języku polskim w szkole podstawowej- kurs nowoczesnych metod edukacyjnych- dyktando z kostkiKurs doskonalącyEdukacja polonistyczna
Turlane lekcji czyli wykorzystanie kostki na języku polskim w szkole podstawowej- kurs nowoczesnych metod edukacyjnych- motywy do sześcianuKurs doskonalącyEdukacja polonistyczna
Turlane lekcji czyli wykorzystanie kostki na języku polskim w szkole podstawowej- kurs nowoczesnych metod edukacyjnych- Turlane przypadkiKurs doskonalącyEdukacja polonistyczna
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichKonkursReligia prawosławna
Turniej Czytania Tekstów CerkiewnosłowiańskichKonkursReligia prawosławna
Tworzenie bibliotecznych gier literackich o zasięgu szkolnym, miejskimKurs doskonalący blended learningBiblioteki szkolne
Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie e-learningowej moodleWarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Tworzenie testów i ankiet w aplikacji Forms - warsztaty w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft”.WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
Twórcze rozwiązywanie problemów.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyceKurs doskonalący e-learningInformatyka i technologia informacyjna
Uczymy się od siebie, aby uczyć innych matematyki.Sieć współpracy i samokształceniaEdukacja matematyczna
Uratujmy Narnię - terenowa gra literackaGra literackaPromocja czytelnictwa
Uśmiech proszę :) - tematyczna Fotobudka DIYWarsztatEdukacja artystyczna
Vademecum nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowegoWarsztatRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W kajdanach Internetu. Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej onlineKurs doskonalący e-learningBiblioteki szkolne
Warsztaty kreatywne – dobre relacje, tematyka Wielkiego Postu na lekcji religii prawosławnej.WarsztatReligia prawosławna
Warsztaty z wydawnictwem- szkoła podstawowa- wykorzystanie platformy i materiałów dydaktycznych wydawnictwKonferencjaEdukacja polonistyczna
Warsztaty z wydawnictwem- szkoła średnia- wykorzystanie platformy i materiałów dydaktycznych wydawnictw- kopiaKonferencjaEdukacja polonistyczna
Wirtualna przemoc realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejInformatyka i technologia informacyjna
Wsparcie nauczycieli na drodze awansu zawodowego - spotkanie z ekspertem awansu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, specjalistów (pedagogika specjalna)- porady indywidualne.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Wspomaganie szkół w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, prezentacja wybranych programów profilaktyczno-wychowawczych.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wspomaganie szkół w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, prezentacja wybranych programów profilaktyczno-wychowawczych.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kryteriów wiekowych.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejPromocja czytelnictwa
Współpraca z rodzicami- konieczność współczesnego świataWarsztatReligia prawosławna
Wszystko zaczyna się w ... - warsztaty integracyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowychSpotkanieRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wykorzystanie aplikacji OneNote do prowadzenia interakcyjnych lekcji z uczniami - warsztaty w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft”WarsztatInformatyka i technologia informacyjna
X Konkurs Biblijny - Dzieje ApostolskieKonkursReligia prawosławna
Zabawy z matematyką - 8 kompetencji na jednym krzesełku- szkolenie rady pedagogicznej Przedszkola Gminnego w SiemiatyczachInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zaglądając w okna ks. Michała... - jak zaplanować grę terenową dotyczącą tego etapu życia bł. ks. Michała Sopoćki, gdy mieszkał on w Białymstoku.WarsztatReligia rzymskokatolicka
Zajęcia edukacyjne w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy dla biologów i wszystkich realizujących edukację przyrodniczą.Warsztat... Wszyscy zainteresowani ...
Zajęcia które inspirują przedszkolaki i nie tylko...WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zajęcia z edukacji przyrodniczej w Muzeum Przyrody w Białymstoku- Wydział Biologii UwB.WarsztatEdukacja przyrodnicza
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomKurs doskonalącyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniomInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Zarządzanie oświatąKurs kwalifikacyjnyKadra kierownicza
Zastosowanie metody projektu  wychowaniu przedszkolnymWarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zastosowanie metody projektu w przedszkolu - szkolenie członkow rady pedagogicznej w przedszkoluInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zdrowie dzieci i młodzieżySeminariumWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym - a obowiązki nauczyciela.WarsztatEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku - procesowe wspomaganie szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - procesowe wspomaganie szkołySzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowegoEdukacja zawodowa
Złota Piątka - model nauczania i wychowania wspomagający osiągnięcia szkolne i rozwój uczniów zagrożonych wykluczeniem.Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zmiany w treści podstawy programowej i programie nauczania religii prawosławnejWarsztatReligia prawosławna
Zróbmy sobie komiks... ABC tworzenia opowieści komiksowejWarsztatEdukacja artystyczna
ZSP 3 BIAŁYSTOK. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z opinią i orzeczeniem - co to jest, jak to zrobićInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznejRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Żeby chcieli chcieć. Jak mobilizować i angażować uczniów do nauki.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Żeby chcieli chcieć. Jak mobilizować i angażować uczniów do nauki.WarsztatWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Как хорошо говорить по-русски! (konwersacyjny kurs języka rosyjskiego)Kurs doskonalącyEdukacja językowa