Drukuj

Zajęcia poza przedszkolem czy wycieczka?

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja prawna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorKrystyna Grabowska
Forma płatnaNie
Opis

Uczestnicy: kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele przedszkoli.

Liczba godzin dydaktycznych – 4, data spotkanie – 30 października 2018r.  godz. 13.00, sala 201 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, udział w warsztacie  jest bezpłatny, kawa z automatu na koszt uczestnika.

Program

Problem i rozwiązania

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki wprowadziło szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji turystyki
i krajoznawstwa w przedszkolu, a projekt rozporządzenia w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach zobowiązuje dyrektora do prowadzenia rejestru wyjść grupowych .Podczas szkolenie pochylimy się nad zagadnieniem dotyczącym problemu – czy zajęcia poza przedszkolem należy traktować jako „wycieczkę”, czy jest to realizacja podstawy programowej i obowiązuje tylko rejestr wyjść grupowych.

Korzyści dla uczestnika:

  1. Wspólna analiza prawna nowych rozporządzeń dotyczących wycieczek w przedszkolu
  2. Analiza zapisów statutu przedszkola dotycząca sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem..
  3. Stworzenie i udostępnienie w wersji edytowalnej przykładowej struktury procedury/regulaminu wycieczek w przedszkolu.
  4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót