Drukuj

Zapewnienie bezpieczeństwo uczniom

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin3 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna300 zł
Opis

Termin: do ustalenia ze szkołą. Wyznaczona osoba ze szkoły zgłasza szkołę przez zalogowanie się i zgłoszenie na tą ofertę i kontaktuje się z  organizatorem szkolenia i ustala termin szkolenia. Po uzgodnieniu terminu szkolenia termin zostaje naniesiony do tej oferty.

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Cele:

- przypomnienie zapisów prawa oświatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

- doskonalenie umiejętności  w zakresie sprawowania opieki,

- doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę

   
Program
  1. Diagnoza uczestników
  2. Istota zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
  3. Rodzaje bezpieczeństwa
  4. Zapisy dotyczące bezpieczeństwa w prawie oświatowym – ustawach, rozporządzeniach
  5. Prawo wewnątrzszkolne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
  6. Obowiązki dyrektora, nauczyciele wynikające z rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach
  7. Działania szkoły, nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa uczniów: wycieczki, dyżury, wypadki, w-f, pierwsza pomoc, pracownie szkolne
  8. Dodatkowe działania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów
  9. Zagrożenia, ryzyko, środki ochrony w środowisku ucznia
  10. Odpowiedzialność nauczyciela (dyrektora)

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
Godzinagodzina 15.30
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaSzkoła Podstawowa Nr 52
Dojlidy Górne 48
15-572 Białystok
Rejestracjaszkolenie już trwa


Powrót