Drukuj

Szkolenia kadry kierowniczej

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
„DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE”- -PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W OKRESIE PANDEMII – online
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Forma płatna:  200 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana e-mailem) Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant I)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant II)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant III)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą ma na celu przygotowanie uczestników do podejmowania czynności zawodowych na  stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Termin:  styczeń 2021 Liczba miejsc: 25 Realizacja : rok szkolny 2020/2021  Prowadzący:...
Czytaj więcej
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia i kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Adresatami są osoby które zgłoszą chęć uczestnictwa w kursie oraz spełniają warunki: mają ukończone 18 lat i posiadają co...
Czytaj więcej
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - online
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Forma płatna:  200 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana e-mailem) Opis szkolenia: w roku szkolnym 2020/21 zgodnie z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa szkoły powinny skupić...
Czytaj więcej