Drukuj

Szkolenia kadry kierowniczej

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
„DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE”- PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W OKRESIE PANDEMII – online
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Forma płatna:  200 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana e-mailem) Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant I)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant II)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant III)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
FORMUŁOWANIE, WDRAŻANIA i WERYFIKACJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – rola i zadania Dyrektora i pracowników placówki i organów prowadzących oraz sposób przygotowania się do kontroli władz oświatowych w okresie pandemii
W ramach spotkania zostanie zaprezentowany zintegrowany system bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej. Podczas warsztatu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet dokumentów i informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować,...
Czytaj więcej
Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej 2021 r. w aspekcie prawnym i praktycznym
Dyrektorzy placówek oświatowych często mają wątpliwości, kiedy są przydzielane zajęcia specjalistyczne, a kiedy rewalidacyjne, a kiedy jedne i drugie. Warto pamiętać, że rodzaj zajęć powinien wynikać z wydanej opinii lub orzeczenia...
Czytaj więcej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą ma na celu przygotowanie uczestników do podejmowania czynności zawodowych na  stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Termin:  po zebraniu się grupy Liczba miejsc: 25 Realizacja : rok...
Czytaj więcej
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia i kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Adresatami są osoby które zgłoszą chęć uczestnictwa w kursie oraz spełniają warunki: mają ukończone 18 lat i posiadają co...
Czytaj więcej
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - online
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Forma płatna:  200 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana e-mailem) Opis szkolenia: w roku szkolnym 2020/21 zgodnie z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa szkoły powinny skupić...
Czytaj więcej