Drukuj

Konferencje i seminaria

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
"Z komiksem przez epoki. Popularyzacja czytelnictwa w różnych odsłonach". Konferencja podsumowująca rok szkolny 2020 / 2021
Czytaj więcej
Edukacja włączająca w teorii i praktyce.
Każde dziecko, niezależnie od specyfiki swojego funkcjonowania ma prawo do edukacji w placówkach masowych, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice. Jak wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich uczniów? Segregacja, integracja czy włączanie? Dlaczego inkluzja edukacyjna jest...
Czytaj więcej
Egzaminy i co potem? Analiza wyników egzaminów zewnętrznych- jak wykorzystać wyniki do ewaluacji własnej pracy i pracy szkoły?
Nauczyciele otrzymują wyniki egzaminów swoich uczniów w formie suchej statystyki. Jak przenieść te informacje na praktykę szkolną, sprawdzić, z czym nie radzili sobie uczniowie, wykorzystać wyniki do ewaluacji własnej pracy? Jak...
Czytaj więcej
Erasmus+ i eTwinning- wszystko, czego nie wiesz o najpopularniejszych programach FRSE.
Spotkanie poświęcone zapoznaniu z programem eTwinning oraz Erasmus + i jego akcjami: 1. Mobilność 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 3. Wsparcie w reformowaniu polityk 4.Program Jean Monnet 5. Sport
Czytaj więcej
EuroSkills i WorldSkills- wyzwania dla nauczania zawodowego
Szkolenie ma na celu zapoznanie z inicjatywami i wspieranie udziału w nich polskich szkół zawodowych.  WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills,...
Czytaj więcej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy ze szkołami- wszsytko o programach FRSE
Szkolenie poświęcone poznaniu programów i incjatyw FRSE dedykowanych dla szkół różnych poziomów edukacyjnych. Podczas zajęć przedstawione zostaną wszystkie aktualne programy Fundacji, zasady ich realizacji, korzyści ze współpracy szkół w poszczególnych programach,...
Czytaj więcej
Jak odpowiedzieć na pytanie "Po co się tego uczę?"- kształcenie humanistyczne a wykluczenie społeczne
Nauczyciele często staja przed pytaniem: po co się tego uczymy? Umiejętność odpowiedzi na nie to sztuka przekierowania uwagi na role wykształcenia humanistycznego we współczesnym świecie, jako szeregu umiejętności  odbioru współczesnego świata...
Czytaj więcej
Konferencja "Zdrowe rośliny - zdrowe społeczeństwo" w ramach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020
  KONFERENCJA   Zdrowe rośliny – zdrowe społeczeństwo w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.
Czytaj więcej
Konferencja katechetyczna. Nowy Rok Szkolny 2020/2021.
Czytaj więcej
Konferencja metodyczna inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021
Czytaj więcej
Konfernecja katechetyczna. Nowy Rok Szkolny 2020/2021
Czytaj więcej
Młody nauczyciel wobec praktyki- jak stać się dobrym pedagogiem?
Szkolenie skierowane do młodych pedagogów i studentów, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy nauczyciela- od podstawowych dokumentów, przez radzenie sobie z klasą i planowanie awansu zawodowego.
Czytaj więcej
New Ideas for Erasmus+
Czytaj więcej
Nowy rok katechetyczny - nowe wyzwania, zmiany, zadania.
Czytaj więcej
Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok 2021
Serdecznie zapraszamy na szkolenie, wyjaśniające zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego 2021. Uczestnicy poznają różnice miedzy podstawą programową a wymaganiami egzaminacyjnymi oraz przykłady zmiany zadań egzaminacyjnych zgodnie z nowymi wymaganiami.
Czytaj więcej
Ruch w przedszkolu i w szkole- pomysł na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziećmi.
Gimnastyka i zabawy ruchowe w przedszkolu i szkole podstawowej mogą być oczekiwaną lekcją, najciekawszymi zajęciami. Wystarczy sięgnąć po nowe formy i metody prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi. Podczas konferencji uczestnicy poznają  metody ...
Czytaj więcej
Spotkanie przewodniczących KPZ - rozkład materiału jako narzędzie realizacji podstawy programowej i jakości kształcenia. Planowanie pracy ZPZ.
Celem szkolenia jest zapoznanie z autorską propozycją programu nauczania przedmiotu i rozkładu materiału oraz realizacją rozkładu materiału. Uświadomienie ze rozkład materiału i jego realizacja ma  wpływ na jakość kształcenia. Wymiana doświadczeń...
Czytaj więcej
Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym
Seminarium organizowane jest przez  Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku - Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczycieli matematyki ze wszystkich typów szkół i ze wszystkich...
Czytaj więcej