Drukuj

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
Aranżowanie przestrzeni wspierającej aktywność dzieci w budynku i ogrodzie przedszkolnym.
Celem zajęć jest omówienie roli aspektów materialnych (ustawienie mebli, aranżacja kącików tematycznych, wyposażenie w pomoce i zabawki edukacyjne itp.) i osobowych (rola i postawa nauczyciela) w aranżowaniu otoczenia w przedszkolu i...
Czytaj więcej
Bezpiecznie rozminować - co i jak zrobić, gdy ucznia ogarnia agresja, szał
Uczestnicy szkolenia poznają  strategie działania nauczyciela  w sytuacji  gorącej agresji ucznia.
Czytaj więcej
Co czytać dzieciom ? Przegląd współczesnej literatury dla dzieci przedszkolnych.
Przegląd literatury dla młodszych dzieci rozbudzającej zainteresowania książką.  Termin ustalany indywidualnie z prowadzącą. Koszt szkolenia: 200 zł za godzinę dydaktyczną informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej
Czytaj więcej
Co i jak zrobić w sytuacji, gdy dziecko jest krzywdzone przez dorosłych
Uczestnicy szkolenia poznają symptomy krzywdzenia dziecka przez dorosłych, rodzaje przemocy, strategie działania nauczyciela/wychowawcy/szkoły w sytuacji podejrzenia przemocy.  
Czytaj więcej
Dlaczego warto być przedszkolem, szkołą promującą zdrowie
Celem   szkolenia  "Dlaczego warto być przedszkolem, szkołą promującą zdrowie "   jest zapoznanie z założeniami, celami i zadaniami przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Uczestnicy szkolenia poznają warunki, które należy spełnić chcąc należeć do sieci ...
Czytaj więcej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  Szkolenie jest zaplanowane na 4 godziny dydaktyczne. Po ustaleniu potrzeb szkoły jest możliwa modyfikacja ilości godzin.   Proszę o kontakt anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl  Dziękuję!Szkolenie informacyjne rad pedagogicznych skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma na...
Czytaj więcej
Edukacja zdalna z Microsoft Teams
Czytaj więcej
Edukacja zdalna z Microsoft Teams - Przedszkole Samorządowe nr 48 w Białymstoku
Czytaj więcej
Edukacja zdalna z Microsoft Teams. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim. 10-02-2021 r.
Czytaj więcej
Jak budować dobre relacje w szkole ? - od języka szakala do języka żyrafy
W programie szkolenia  prezentacja  założeń  NVC - Porozumienia Bez Przemocy,  ćwiczenia budowania  relacji, komunikacji w koncepcji NVC.
Czytaj więcej
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów
W programie szkolenia  prezentacja strategii, metod, technik reagowania   wobec trudnych, prowokacyjnych zachowąń ucznia.
Czytaj więcej
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości
Informacyjne szkolenie członków rad pedagogicznych "Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości"  ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat  charakteru kompetencji kluczowych, wspieranie rozwoju zawodowego...
Czytaj więcej
Motywowanie uczniów do uczenia się
Cele: usystematyzowanie wiadomości o  motywacji, motywowaniu, motywie, dobór działań w zakresie motywowania uczniów do uczenia się.  Doskonalenie umiejętności w zakresie motywowania  uczniów w procesie   nauczania i uczenia się z wykorzystaniem zasad...
Czytaj więcej
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365
Czytaj więcej
Niezbędnik nauczyciela w kontaktach z rodzicami - o czym warto wiedzieć, co robić.
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej jest przedstawienie zasad i pułapek związanych z budowaniem konstruktywnej relacji, współpracy nauczyciela z rodzicami ucznia/ów.
Czytaj więcej
Niezbędnik nauczyciela w kontaktach z rodzicami, o czym warto wiedzieć i co robić
W programie szkolenia przedstawienie zasad i pułapek związanych z budowaniem konstruktywnej relacji, współpracy nauczyciela z rodzicami ucznia/ów.
Czytaj więcej
O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracy
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej "O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracy" jest uświadomienie nauczycielom, jak ważne jest właściwe motywowanie uczniów do pracy, zapoznanie pedagogów z...
Czytaj więcej
Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Czytaj więcej
Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. K. Kluka w Rudce
Czytaj więcej
Psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniów z przedmiotu a kształtowanie zachowań uczniów i postawa nauczyciela
Cele: wspieranie ucznia, przedstawienie korzyści i konsekwencji jakie mogą wynikać dla ucznia i nauczyciela z oceniania szkolnego, uświadomienie ze  nauczyciel może być postrzegany przez pryzmat oceniania uczniów, zapoznanie z relatywizmem oceniania,...
Czytaj więcej
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych zainteresowanych upowszechnianiem czytelnictwa w swoich placówkach. Celem szkolenia jest wyjaśnienie pojęcia kompetencji czytelniczych, a także wskazanie metod i  środków służących ich ksztaltowaniu. Temat...
Czytaj więcej
Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Szkolenie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Proszę, w pierwszym z poniższych formularzy rejestracyjnych,   o zgłoszenie na szkolenie swojej placówki  -  w uwagach proponuję wpisać datę i godzinę szkolenia . Skontaktuję się  emailowo,...
Czytaj więcej
Ukręcić łeb hydrze. Prezentacja wybranych programów profilaktyczno-wychowawczych
W programie szkolenia prezentacja działań, programów profilaktycznych, wychowawczych w kontekście  profilaktyki zachowąń ryzykownych dzieci i młodzieży.
Czytaj więcej
Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej na temat " Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny " jest zapoznanie z psychologiczno-pedagogicznymi aspektami oceniania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy szkolenia  poznają...
Czytaj więcej
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jako obowiązek dyrektora i nauczyciela
Celem szkolenia jest przypomnienie zapisów prawa oświatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, doskonalenie umiejętności  w zakresie sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez...
Czytaj więcej