Drukuj

Sieci współpracy

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
"Aktywna tablica" - spotkanie uczestników międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
Czytaj więcej
"Podążając za dzieckiem" - sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Oferta sieci współpracy i samokształcenia skierowana jest do  nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, szczególnie zainteresowanych alternatywnymi metodami pracy wspomagającymi rozwój dzieci.   Spotkania będą odbywały się w 2 grupach.
Czytaj więcej
Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów
Adresaci, cele i formy pracy Sieć adresowana jest do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego. Celem jest aktualizacja wiedzy o edukacji i bibliotekarstwie, informowanie o zmianach...
Czytaj więcej
Codzienność matematyczna przedszkolaków- warsztat gier matematycznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodyką wprowadzania dzieci od 5 do 9 roku życia w sztukę konstruowania gier ściganek, opowiadań matematycznych ukierunkowanych na wspomaganie sprawności rachunkowych i przydatnych do kształtowania...
Czytaj więcej
Ćwiczenia aktywizujące na lekcjach języka ukraińskiego dla uczniów klas starszych.
Czytaj więcej
Dookoła przedszkola- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkola
Oferta sieci współpracy i samokształcenia skierowana jest do  nauczycieli wychowania przedszkolnego . "Dookoła przedszkola"-  to  miejsce gdzie  możemy się ze sobą kontaktować, wspierać, wymieniać doświadczeniami.  Celem spotkań  nauczycieli  będzie doskonalenie własne,...
Czytaj więcej
Dziecięca wiara. Część II - jak przygotować dzieci do sakramentu pokuty i pojednania.
Zapraszam na cykl spotkań dotyczących formacji dzieci pierwszokomunijnych.  Celem tychże jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowania  do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Cykl obejmuje trzy spotkania zorganizowane...
Czytaj więcej
Egzamin maturalny z matematyki
Adresatami międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia są zainteresowania nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować wymagania egzaminacyjne w odniesieniu do arkuszy maturalnych z lat poprzednich.  Dzięki wymianie doświadczeń nauczyciele matematyki...
Czytaj więcej
Gry i zabawy językowe rozwijające umiejętności komunikacyjne dziecka
Podczas szkolenia nauczyciele poznają   zasady i metody  pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym, wzbogacą swój warsztat o nowe propozycje zabaw i gier, które sprzyjają zwiększeniu możliwości poprawnego i twórczego...
Czytaj więcej
Inspiracje katechetyczne
Zapraszamy katechetów do zapisów do sieci współpracy i samokształcenia Inspiracje katechetyczne. Będziemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem, konspektami, wypróbowanymi metodami nauczania, aby w atrakcyjny sposób nieść światło Ewangelii naszym uczniom.
Czytaj więcej
Jak przygotować przedszkolaki do nauki pisania?
Rozporządzenie MEN wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania.  Powstaje potrzeba wyposażenia nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie gotowości dzieci 6-letnich do...
Czytaj więcej
Klub Nauczyciela Innowatora Religii Prawosławnej. Opracowanie podręcznika i zeszytu ćwiczeń "Śladami żywej wiary" do nauki religii dla kl. 2 szkoły ponadpodstawowej.
Czytaj więcej
Klub nauczycieli języka niemieckiego
Klub nauczycieli języka niemieckiego ma na celu wymianę doświadczeń oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk.  Nauczyciele uzyskają dostęp do  różnorodnych matariałów ddaktycznych będą mogli zmodyfikować je w zależności od grupy docelowej i...
Czytaj więcej
Kreatywność w pracy nauczyciela religii prawosławnej.
Czytaj więcej
Matematyczny escape room - pomysł na niebanalne lekcje powtórzeniowe
Adresatami międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia są zainteresowania nauczyciele matematyki II i III etapu edukacyjnego.. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przeprowadzić escape room na lekcjach, poznają typy zagadek i sposób...
Czytaj więcej
Nauczanie przez rysowanie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących myślenie wizualne
Adresatami sieci współpracy są nauczyciele, którzy chcą korzystać z możliwości, jakie daje myślenie wizualne w zakresie wspierania procesu przekazywania i przyswajania wiedzy oraz pragną doskonalić swój warsztat wykorzystania rysunku w pracy. Celem...
Czytaj więcej
Nauczyciel zawodu - spotkanie organizacyjne sieci samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia "Nauczyciel zawodu" adresowana jest do nauczycieli i kierowników kształcenia praktycznego  z województwa podlaskiego. Celem sieci samokształcenia jest współpraca i doskonalenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ramach prowadzenia zajęć...
Czytaj więcej
Piszę maturę z historii
Szkolenie dla nauczycieli pokazujące jak zachęcać uczniów do pisania matury z historii. Adresatami międzyszkolnej sieci współpracy są nauczyciele uczący historii we wszystkich typach szkół. Celem sieci jest dzielenie się wiedzą, warsztatem...
Czytaj więcej
Rola nauczyciela przyrody w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
PASJONACI PRZYRODY - Sieć współpracy i samokształcenia.   Nauczyciele proszeni są o posiadanie w trakcie szkolenia podstawy programowej z przyrody oraz zaleceń z dowolnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wskazań dla nauczyciela...
Czytaj więcej
Sieć współpracy i samodoskonalenia wizytatorów religii rzymskokatolickiej
Czytaj więcej
Sieć współpracy i samokształcenia „Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365”
Sieć współpracy i samokształcenia „Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365” jest adresowana do nauczycieli, którzy: realizują edukacje zdalną w oparciu o usługę Microsoft Office 365, przygotowują się do wykorzystania narzędzi dostępnych w...
Czytaj więcej
Sieć współpracy Szkoły Edukacji Przyszłości
Sieć Współpracy „Szkoły Edukacji Przyszłości”. Obejmuje szkoły zgłoszone w roku 2019/2020. Delegowani nauczyciele będą uczestniczyć w spotkaniach sieci ( jedno w miesiącu, godziny popołudniowe), odbywających się w CEN lub w placówkach, które...
Czytaj więcej
Zmiany w oświacie i w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.
Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli w celu  wymiany informacji na temat zmian w oświacie  i w edukacji. Systematyczne aktualizowanie zmian w prawie oświatowym, wymiana informacji, doświadczeń, innowacyjnych...
Czytaj więcej