Zapraszamy Państwa do udziału w  spotkaniach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz wyjazdów studyjnych do innowacyjnych placówek oświatowych w kraju i poza jego granicami.

W ramach Akademii zapewnimy Państwu bezpośredni, szybki dostęp do informacji pedagogicznej, nowości i inspiracji edukacyjnych, a jednocześnie stworzymy przestrzeń do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów i wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami.

Chcemy, by działania Podlaskiej Akademii Dyrektora Przyszłości stały się inspiracją do rozwoju osobistego i zawodowego Dyrektora, wzmocniły poczucie wpływu i autonomii, pozwoliły na „świeże” spojrzenie na szkołę i relacje w niej panujące, pomogły w skutecznym zarządzaniu i motywowaniu kadry pedagogicznej.

Wypełnioną deklarację (w załączniku) należy przesłać na adres CEN: cen@cen.bialystok.pl

Załączniki