Projekty edukacyjne

„Polska – 100-lecie odzyskania niepodległości”.  Wychowawczo-edukacyjny projekt czytelniczy

O projekcie:

 • Koordynator programu : Jolanta Bakier
 • Autorzy programu: Katarzyna Gosk, Małgorzata Kakareko-Wiszowata, Elżbieta Korzeniecka, Jolanta Bakier, Aniela Maciejczuk - nauczyciele bibliotekarze Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Białymstoku
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas I – III oraz VII-VIII, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii oraz zainteresowani rodzice
 • Termin: październik 2019 – czerwiec 2020

Cele:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,
 • popularyzacja wiedzy historycznej w oparciu literaturę popularnonaukową,
 • rozwijanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie kompetencji tożsamości narodowej,
 • poznawanie historii i rangi symboli narodowych Polski,
 • zachęcanie do poznawania historii naszego kraju,
 • promocja Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku - prezentacja działań projektowych na stronach internetowych biblioteki oraz na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

Działania:

Program czytelniczy popularyzujący wiedzę historyczną w oparciu o literaturę dziecięcą i młodzieżową będzie realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Muzeum Historycznym w Białymstoku. W ramach projektu zaplanowano:

 • interaktywną lekcję biblioteczną   Krótka historia o polskich symbolach narodowych - adresowaną do uczniów klas I-III,
 • interaktywną lekcję biblioteczną  Marszałek Józef Piłsudski - człowiek legenda -  adresowaną do uczniów klas VII-VIII oraz klas I szkoły ponadpodstawowej,
 • historyczno-literacką grę strategiczną  Operacja - Niepodległy Białystok - adresowaną do uczniów klas IV-VI. 

Projekt zostanie zakończony konferencją dla uczestników i zaproszonych gości.