Projekty edukacyjne

Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 9 edycja  projektu czytelniczego

O projekcie:

  • Koordynator: Olga Topolewska
  • Autorzy: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku. Współpraca przy realizacji: Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli
    w Białymstoku.
  • Adresaci: uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych, nauczyciele bibliotekarze i poloniści i inni zainteresowani
  • Termin: wrzesień - listopad 2019

Cele:

  • popularyzowanie twórczości współczesnych pisarzy polskich,
  • zachęcanie do czytania poprzez osobiste spotkania z autorami,
  • integracja środowiska edukacyjnego, współpraca pomiędzy szkołami - uczniami, dyrektorami, nauczycielami bibliotekarzami.

Działania:

Działania projektowe obejmą organizację spotkań autorskich z współczesnymi pisarzami  w bibliotekach szkolnych Białegostoku i gminy. W październiku 2019 r. zaproszono do szkół: podstawowych - Agnieszkę Tyszkę,  Zuzannę Orlińską, średnich -  Zofię Piłasiewicz. Spotkania będą poprzedzane ogłoszeniem konkursu o zasięgu wojewódzkim "Czy znasz twórczość ...?" - czytelniczego oraz plastycznego na temat twórczości zaproszonych pisarzy. Projekt zostanie podsumowany podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która odbędzie się w drugiej połowie listopada w CEN w Białymstoku.

Edycje archiwalne  - czytaj