Projekty edukacyjne

Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” w ramach IX Międzynarodowych Targów Książki  w Białymstoku

O festiwalu:

  • Koordynatorzy: Magdalena Kraszewska, Olga Topolewska
  • Organizatorzy: Fundacja Sąsiedzi we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli
    w Białymstoku
  • Adresaci: uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych, nauczyciele bibliotekarze i poloniści i inni zainteresowani
  • Termin: kwiecień 2020

Cele:

  • promocja czytelnictwa i twórczości współczesnych pisarzy polskich,
  • inspirowanie do kreatywnego odbioru literatury współczesnej,
  • współpraca przy organizacji spotkań autorskich.

Działania:

W ramach targów będą odbywały się liczne spotkania autorskie  z współczesnymi pisarzami  adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku włączy się do współpracy (rejestracja uczestników, wsparcie organizacyjne). Festiwalowi towarzyszy konkurs plastyczny „Czytanie jest the best” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 43 w Białymstoku, Fundację Sąsiedzi i  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Strona festiwaluhttp://www.cen.bialystok.pl/bibservis/npk