Sieci współpracy i wsparcia

Pasjonaci przyrody. Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Rok szkolny 2018/19

Cele:

Udział w sieci wsparcia wpłynie na:pozyskanie najnowszych informacji o inicjatywach z obszaru aktywności przyrodniczej z różnych dziedzin, uczestnictwo w pierwszej kolejności w spotkaniach, warsztatach z ograniczoną liczbą miejsc np. zajęciach laboratoryjnych, bezpłatnych wycieczkach itd., szybką wymianę informacji o możliwości pozyskania materiałów dydaktycznych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, wydawnictwa i inne instytucje, przekazanie przez koordynatora sieci listu do dyrektora szkoły z rekomendacją aktywnej działalności nauczyciela na rzecz podniesienia jakości nauczania, możliwość bycia w stałym kontakcie z nauczycieli z różnych dziedzin nauk przyrodniczych oraz dzielenia się swoją wiedzą, wymianą doświadczeń, upowszechnianie nowatorskich i różnorodnych przykładów rozwiązań w zakresie popularyzowania i promowanie działań przyrodniczych nauczycieli, wg potrzeb uczestniczenie w różnych formach aktywności przyrodniczej, dzielenie się pomysłami, dobrymi radami z innych obszarów życia (wg potrzeb), otrzymanie zaświadczenia o udziale w sieci z wykazaniem różnych form działalności w ramach jej funkcjonowania, możliwość szukania pomocy w rozwiązaniu problemu zawodowego w grupie zaufanych osób, oferowanie własnych propozycji z obszarów działalności sieci.

Działania (Opis sieci):

Do uczestnictwa w sieci zapraszam nauczycieli przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udział w sieci jest bezpłatny, dobrowolny i przemyślany - wynikający z pasji, aktywności i chęci nauczyciela. Sieć współpracy i wsparcia jest nową forma doskonalenia się nauczycieli. Wymaga czasu, podlega zmianom, modyfikacjom. Jest formą rozwijającą się dzięki jej uczestnikom. Na początku działania sieci zostaną przekazane zaproszenia dla nauczycieli i informacje dla dyrektorów szkół. Po utworzeniu grupy  zorganizowane zostanie integracyjne  spotkanie zaplanowane na 27 listopada. W zależności od potrzeb planowane będą spotkania stacjonarne, co najmniej jedno w semestrze. Współpraca w sieci wspomagana będzie również poprzez stronę www.cen.bialystok.pl oraz e-maile. Udział w sieci, zaplanowane zadania, intensywność form jej działania są dobrowolne i wynikają z zapotrzebowania uczestników sieci. Sieć ma służyć pomocą, wsparciem, koleżeńską współpracą wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Do udziału w sieci zapraszam zarówno nauczycieli z okolic Białegostoku jak i Hajnówki, Bielska Podlaskiego czy Siemiatycz. Istnieje możliwość organizacji spotkań na terenie tych miast. Zapytania, zgłoszenia proszę kierować pod adres: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl.

Zapraszam serdecznie! Do spotkania :-)

Anna Karpowicz

 

Koordynator: Anna Karpowicz