Wydarzenia

Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne

#CEN #wydarzenie 2019-01-14

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, we współpracy z Powiatowymi Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi, realizuje cykl konferencji nt. „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”.

Adresatami konferencji są dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowani problematyką.

Celem jest prezentacja kompetencji kluczowych zgodnie z Zaleceniem Rady Europejskiej w procesie uczenia się przez całe życie.

Kształcenie umiejętności wyróżnionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uznanych za konieczne do uzyskania kompetencji kluczowych, jest zadaniem współczesnej szkoły i zobowiązaniem szkoły wobec ucznia.

Podczas interaktywnego wykładu z elementami ćwiczeń, zabaw dydaktycznych i symulacji, prowadzonego przez konsultantki CEN, zaprezentowano m. in. przykłady rozwijania umiejętności społecznych, współpracy w grupie, wspieranie kreatywności, efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowych oraz odpowiedzialności i twórczego podejścia do rozwiazywania zadań, a w perspektywie – przygotowanie uczniów do samodzielnej nauki w dorosłym życiu i funkcjonowania w społeczeństwie opartym o wiedzę.

W trakcie wystąpienia podkreślano również zmianę paradygmatu nauczania, w którym uczeń staje się twórcą, nauczyciel – przewodnikiem, mentorem, a szkoła – środowiskiem uczenia się. 

Prawidłowa i skuteczna realizacja zadań szkoły uwarunkowana jest dobrym przygotowaniem nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z kształcenia u uczniów umiejętności koniecznych do uzyskania kompetencji kluczowych, dlatego Centrum Edukacji Nauczycieli w swojej ofercie szkoleniowej proponuje wspieranie szkół i placówek w tym zakresie.

Konferencje realizują: Ewa Ściana – dyrektor CEN w Białymstoku, Elżbieta Chrabołowska – konsultant ds. kadry kierowniczej i szkolnictwa specjalnego, Katarzyna Gagan – konsultant ds. informatyki, Anna Krawczuk – konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnej i edukacji zdalnej.

 

Dotychczas zrealizowano konferencje we współpracy z następującymi poradniami:

  • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Mońkach, 16 X 2018 r.
  • Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Białymstoku, 4 XII 2018 r.
  • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Łapach, 6 XII 2018 r.
  • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Hajnówce, 11 XII 2018 r.
  • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Dąbrowie Białostockiej, 10 I 2019 r.
  • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Siemiatyczach, 25 II 2019 r
  • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Bielsku Podlaskim, 26 II 2019 r

 

Fotorelacja:

Konferencja w Mońkach

http://www.monki.pl/szablon/news.php?news=2348

 

Konferencja w Białymstoku

http://st.bialystok.wrotapodlasia.pl/pl/szkoly_i_biblioteki/szkoly/przez-kompetencje-do-przyszlosci.html

 

Konferencja w Hajnówce

http://powiat.hajnowka.pl/oswiata/odbyla-sie-konferencja-przez-kompetencje-do-przyszlosci

 

Konferencja w Sokółce

http://sokolka-powiat.pl/2019/01/10/konferencja-pt-kompetencje-przyszlosci-propozycje-wspierania-szkol-placowki-doskonalenia-nauczycieli-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-oraz-biblioteki-pedagogic/

Film

https://www.facebook.com/powiatsokolski.starostwopowiatowe/videos/555991098249627/

 

Konferencja w Siemiatyczach

https://www.siemiatycze.pl/news,1335,przez-kompetencje-do-przyszlosci.html

http://www.podlasie24.pl/siemiatycze/region/przez-kompetencje-do-przyszlosci-warsztaty-dla-nauczycieli-292e0.html

 

Konferencja w Bielsku Podlaskim

http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/przez-kompetencje-ku-przyszlosci.html

 

 

Załączniki