Wydarzenia

Konferencja "Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji" - 5.06.2019

#CEN #wydarzenie 2019-05-20

 

Szanowni Państwo,

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Urzęd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do udziału w konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”, która odbędzie się 5 czerwca 2019r. o godz. 1300  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, przy ul. Wiejskiej 45 C

Celem konferencji jest popularyzacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz promocja przedsięwzięć edukacyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży i rozwijaniem zainteresowań i kreatywności uczniów. Konferencja jest też okazją do zaprezentowania innowacyjnych działań nauczycieli woj. podlaskiego.

Adresatami konferencji są dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem TIK na lekcjach prowadzonych
w przedszkolu/szkole lub w laboratoriach Politechniki Białostockiej.

Udział w konferencji pozwoli Państwu uzyskać informacje:

  • Jakie funkcjonalności i zasoby edukacyjne posiada Podlaska Platforma Edukacyjna?
  • W jaki sposób OSE zapewni szkołom kompleksowe usługi bezpieczeństwa sieciowego?
  • Jak zaprojektować i przeprowadzić zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem Skype in the Classroom?
  • Jak uczyć najmłodszych programowania z Pandą Adą?
  • Jak inspirować uczniów do robotyki i programowania?
  • Jakie prędkości uzyskuje bolid?
  • Jak wyglądają zapasy robotów SumoMasters?
  • Co kryją laboratoria Politechnik Białostockiej?

Ułatwi wdrożenie nowych edukacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz przygotowanie i prowadzenie ciekawych, aktywizujących zajęć lekcyjnych.

 

Program konferencji, opis warsztatów i mapka w załączeniu.

Prosimy o zgłoszenie udziału w  konferencji do 3 czerwca 2019 r.

ZAPISZ SIĘ

 

Informujemy również, ze na terenie Politechniki Białostockiej znajdują się bezpłatne parkingi.

 

Zapraszamy

http://www.cen.bialystok.pl/logowanie/oferta-cen/rejestracja/769

Załączniki