Aktualności

Edukacja zdalna w pigułce

#CEN 2021-06-22

Zapraszamy na kurs online   
REJESTRACJA

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych, na wszystkich poziomach kształcenia.

Program szkolenia:
Program szkolenia ma charakter modułowy i uwzględnia najważniejsze aspekty edukacji zdalnej, zarówno psychospołeczne, metodyczne i organizacyjne, jak również prawne i technologiczne. W swoich założeniach wykorzystuje kilkumiesięczne doświadczenia szkół i przedszkoli w realizacji kształcenia na odległość oraz płynące z nich wnioski i rekomendacje dla dalszego rozwoju tej formy edukacji.

Forma pracy: indywidualna, zdalnie pod opieką pracownika dydaktycznego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 
Moduły tematyczne:
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
Metodyka edukacji zdalnej
Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji
Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 
Rekrutacja trwa od 12.07 do 13.08.2021      Ilość miejsc ograniczona!     ZAPISZ SIĘ już dziś!
 
Termin szkolenia:  II tura  sierpień/wrzesień 2021

Dodatkowo, na indywidualne życzenie nauczycieli tematyka może być poszerzona o następujący zakres:

Organizacja procesu kształcenia i wychowania
Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
Microsoft Teams/Zoom/Google Meet
Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
Prawne aspekty edukacji zdalnej

Realizatorzy szkolenia:
Pracownicy dydaktyczni Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Nazwa projektu:
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

ZAPISZ SIĘ