Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut

Egzaminy języka niemieckiego

Uczysz się języka niemieckiego, potwierdź swoje umiejętności. Potrzebujesz zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego, które uznawane jest także za granicą - zgłoś się do nas!
W licencjonowanym ośrodku egzaminacyjnym Goethe-Institut przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku można przystąpić do egzaminu dla młodzieży i dorosłych na poziomie A1, A2 oraz B1  według biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego .

Terminy egzaminów na rok 2020:

Nazwa

Termin Godzina Cena
Goethe-Zertifikat A1 Fit in Deutsch (młodzież)
06.06.2020 r. (sobota)

część pisemna: 9.00-10.00

część ustna: od godz.10.30

100 PLN

Goethe-Zertifikat A1 Start in Deutsch  (dorośli)

06.06.2020 r. (sobota)

część pisemna: 9.00-10.15

część ustna: od godz.10.30

295 PLN
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch  (młodzież)

06.06.2020 r. (sobota)

 

część pisemna: 9.00-10.30

część ustna: od godz.11.00

160 PLN
Goethe-Zertifikat A2  (dorośli)

06.06.2020 r. (sobota)

część pisemna: 9.00-10.30

część ustna: od godz.11.00

320 PLN
Goethe-Zertifikat B1

07.06.2020 r. (niedziela)

część pisemna: 9.00-12.00

część ustna: od godz.12.30

510 PLN (4moduły)

175 PLN (1moduł)

 

UWAGA! Egzamin odbędzie się, jeśli zgłosi się co najmniej 5 osób na dany poziom.

Termin zgłoszeń do 06.05.2020 r.

Zgłoszenie na egzamin ważne jest pod warunkiem:

  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  • online
  • lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej i dostarczenie go do CEN Białystok, ul. Złota 4 do Medioteki Języka Niemieckiego
  1. uiszczenia opłaty za egzamin:

przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie: mBank S.A. 14 1140 1010 0000 5464 2000 1004 w tytule przelewu należy wpisać: nazwę egzaminu, imię i nazwisko kandydata oraz ośrodek: Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut w Białymstoku.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasadami przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut.

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH: