Kangur Matematyczny 2022

#CEN #kangur 2022-06-14

14 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca konkurs matematyczny KANGUR 2022.

Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W czerwcu 1995 roku konkurs został wpisany do kalendarza imprez UNESCO, a od kilkunastu  lat odbywa się pod patronatem RADY EUROPY. „Kangur Matematyczny” w niezawodny sposób integruje młodzież świata, bowiem tym samym dniu uczniowie 93 krajów rozwiązują te same zadania. Konkurs jest formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej.

W edycji 2022 w regionie białostockim wzięło udział 5107 uczestników, ze szkół Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i sokólskiego.
W poszczególnych kategoriach:
w kategorii żaczek - 1214 uczestników, 
w kategorii maluch - 1891 uczestników,
w kategorii benjamin - 784 uczestników,
w kategorii kadet - 1021 uczestników,
w kategorii junior - 132 uczestników,
w kategorii student - 65 uczestników.

Tytuł laureata zdobyło 8 osób, 51 uczniów otrzymało wynik bardzo dobry oraz przyznano 472 wyróżnienia.

W konferencji uczestniczyło 78 osób, w tym laureaci konkursu, nauczyciele i rodzice. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom, a Szkolnym Koordynatorom serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i miłą współpracę. Zapraszamy za rok do udziału w XXXII edycji konkursu Kangur Matematyczny. 

Załączniki