Kangur Matematyczny 2021

#CEN #kangur 2021-04-05

Organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.  Konkurs odbył się stacjonarnie. Ze względu na ograniczenia obowiązujące w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej było niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, uczniowie przystąpili do niego w formie zdalnej (elektronicznej - za pośrednictwem internetu).

edycji 2021 wzięło udział 3678 uczestników, ze szkół Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i sokólskiego.

W poszczególnych kategoriach:
w kategorii żaczek - 1123 uczestników, 
w kategorii maluch - 1123 uczestników,
w kategorii benjamin - 625 uczestników.
w kategorii kadet - 592 uczestników,
w kategorii junior - 135 uczestników,
w kategorii student - 80 uczestników.

Wynik laureata otrzymało 3 uczniów, wynik bardzo dobry otrzymało 27 uczniów oraz przyznano 232 wyróżnienia.

Komitet Regionalny Konkursu Matematycznego Kangur Matematyczny