Drukuj

Szkolenia bezpłatne

Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
Analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa osiągnięć ucznia w kształceniu zawodowymSzkolenie zespołu przedmiotowego / zadaniowegoEdukacja zawodowa
Analiza podstawy programowej i programu nauczania – opracowanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotu zawodowegoWarsztatyEdukacja zawodowa
Budowanie narzędzi sprawdzania, analiza i komunikowanie wyników sprawdzaniaWarsztatyEdukacja zawodowa
Budowanie narzędzi sprawdzania, analiza i komunikowanie wyników z przedmiotów zawodowychSzkolenie zespołu przedmiotowego / zadaniowegoEdukacja zawodowa
Dydaktyczny, psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniów – jak oceniać żeby nie cierpieć?Szkolenie zespołu przedmiotowego / zadaniowegoEdukacja zawodowa
Ewaluacja programu nauczania, rozkładu materiału i wykorzystanie jej wyników do modyfikacji rozkładu materiałuWarsztatyEdukacja zawodowa
Ewaluacja programu nauczania, rozkładu materiału i wykorzystanie jej wyników w celu modyfikacji rozkładu materiału do nauczanego przedmiotu/modułu w kształceniu zawodowymSzkolenie zespołu przedmiotowego / zadaniowegoEdukacja zawodowa
Ewaluacja realizacji PPKZSB, programu nauczania, rozkładu materiału oraz modyfikacja rozkładów materiałuKurs doskonalącyEdukacja zawodowa
Kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem metodykiWarsztatyEdukacja zawodowa
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduKurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieżyKurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.Kurs kwalifikacyjnyEdukacja zawodowa
Ocenianie na przedmiotach zawodowych – zasady oceniania z przedmiotuWarsztatyEdukacja zawodowa
Opracowanie programu praktyki zawodowej do obowiązującej podstawy programowej i możliwości pracodawcy. Opracowanie modelu programu szkolenia branżowego dla nauczycieli.WarsztatyEdukacja zawodowa
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowegoKurs doskonalącyEdukacja zawodowa
Tworzenie przez nauczyciela skryptu lub materiałów edukacyjnych do realizowanego programu przedmiotu/modułu w oparciu o materiały KNO i pakiety do kształcenia modułowegoWarsztatyEdukacja zawodowa
Wykorzystanie filmu i informacji z internetu w kształceniu zawodowym - opracowanie karty pracy do filmuSzkolenie zespołu przedmiotowego / zadaniowegoEdukacja zawodowa
Wykorzystanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych do podnoszeniu jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia zawodowegoSzkolenie zespołu przedmiotowego / zadaniowegoEdukacja zawodowa
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030WarsztatyEdukacja zawodowa
Zwiększenie aktywności edukacyjnej i zawodowej ucznia oraz przyszłego pracownikaWarsztatyEdukacja zawodowa


Powrót