Drukuj

Trener umiejętności społecznych TUS - SST

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin18 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna1550 zł
Opis

Zapraszamy na szkolenie dedykowane terapeutom, wychowawcom, pedagogom, psychologom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym

 „ Trener Umiejętności Społecznych TUS - SST – szkolenie certyfikacyjne  ” 

 Tylko u nas autentyczny TUS – SST (Social Skills Training)

         Warsztaty poprowadzi nasz regionalny partner ZCSiWS Mirosław Szczeglik – certyfikat jakości ISO 29990:2010 w zakresie usług szkoleniowych, co oznacza że uprawnienia potwierdzone uzyskaniem świadectwa zgodnego z wymogami MEN nie będą podważane przez żadne organy kontrolne. (pracujemy z najlepszymi)

            Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym i osób które posiadają lub będą mieć ukończone studia (w tym podyplomowe) związane z daną niepełnosprawnością. Wymagamy także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Warsztat spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. Rozważane są konkretne przypadki osób, z którymi pracują Uczestnicy szkolenia - dzięki temu warsztat ma wymiar bardzo praktyczny.

            Uzyskany certyfikat trenera TUS SST, uprawnia do pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi nie tylko w szkole (os. z niepełnosprawnościami - niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, trudną młodzieżą, os. długotrwale bezrobotnymi).

         Szkolenia certyfikacyjne prowadzone w całej Polsce i cieszą się one dużym powodzeniem. Uczestnicy podkreślają  profesjonalizm, prowadzenie kursu przez praktyków pracujących metodą, jak również poziom merytoryczny i edytorski autorskich materiałów szkoleniowych.  Co warte jest podkreślenia certyfikowani przez nas Trenerzy nie tylko otrzymują materiały drukowane, ale tuż po szkoleniu – uzyskują dostęp do internetowej bazy materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej.

Zamieszczamy także kilka słów o prowadzącym:

Mirosław Szczeglik - socjolog kliniczny, pedagog rewalidacyjny, psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta autyzmu, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych  i nieletnich, wykładowca akademicki, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.
Od 20 lat praktycznie zajmuje się tematyką zachowań ludzkich oraz funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Kierował pionem rehabilitacji społecznej i zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi PSOUU, był kierownikiem i doradcą zawodowym Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wprowadzając do Polski nowatorskie metody zatrudniania wspomaganego. Kształcił się u samego Christy Lyncha, prekursora zatrudniania wspomaganego na świecie. Pracował i pracuje przy projektach aktywizacji społecznej i zawodowej z osobami z niepełnosprawnościami: intelektualną (w tym z Zespołem Downa), psychiczną (zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia osobowości), neurologiczną (w tym z osobami ze stwardnieniem rozsianym), ruchową, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) oraz z zaburzeniami zachowania. Aktywnie wspiera inicjatywy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicząc w opracowywaniu modelowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej. Trener umiejętności i kompetencji społecznych, edukacji finansowej, aktywizacji społeczno - zawodowej. Autor licznych artykułów dotyczących problematyki niepełnosprawności, współautor podręcznika trenera w zakresie pracy z grupami osób starszych, z niepełnosprawnościami i kobiet. Ekspert w projektach pilotażowych. Od 2002 roku właściciel i trener Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości. Firma - jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego – specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców  i opiekunów oraz specjalistów z zakresu aktywizacji. Jako trener szkoli pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, szkół i wyższych uczelni, organizacji pozarządowych z zakresu niepełnosprawności. W swej codziennej pracy prowadzi treningi umiejętności społecznej dla różnych odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych - od ponad 9 lat w powodzeniem i sukcesami! Jest także wydawcą i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego specjalistycznego kwartalnika „Trening Umiejętności Społecznych”.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe - podręcznik, karty pracy i karty emocji, najnowszy nr kwartalnika TUS (150 str.) świadectwo MEN oraz ozdobny certyfikat.

Zapisy poprzez platformę internetową.

 

Zapraszamy !

Program
 1. Metoda treningów umiejętności społecznych
 2. Cele treningów umiejętności społecznych
 3. Role treningów umiejętności społecznych
 4. Podstawowe techniki i narzędzia treningów umiejętności społecznych
 5. Przygotowanie treningów umiejętności społecznych - obszary pracy
 6. Komunikowanie z uczestnikiem - określenie i wybór płaszczyzn komunikowania
 7. Zasoby i potencjał uczestnika - możliwości wykorzystania
 8. Kształtowanie motywacji uczestnika do zachowań akceptowanych przez otoczenie
 9. Kształtowanie nawyków celowej aktywności uczestnika
 10. Trening percepcji społecznej
 11. Trening podejmowania roli innych ludzi
 12. Trening analizowania sytuacji społecznej
 13. Trening autoprezentacji, komunikowania werbalnego i pozawerbalnego
 14. Modelowa struktura treningów umiejętności społecznych
 15. Standardy pracy trenera treningów umiejętności społecznych

Dostępne terminy

2021-07-31 — 2021-08-01
Termin2021-07-31 — 2021-08-01
ProwadzącyMirosław Szczeglik
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 18


Powrót