Drukuj

"Podążając za dzieckiem" - sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj/formaSieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorMonika Mariola Kondracka
Forma płatnaNie
Opis

Oferta sieci współpracy i samokształcenia skierowana jest do  nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, szczególnie zainteresowanych alternatywnymi metodami pracy wspomagającymi rozwój dzieci.  

Celem sieci jest przybliżenie nauczycielom pedagogiki Marii Montessori i wykorzystanie w ich codziennej pracy z dziećmi praktycznych propozycji zajęć według metody montessoriańskiej.

Spotkania będą odbywały się w 2 grupach.

Program

Uczestnicy sieci "Podążając za dzieckiem":

  • Zwiększą wiedzę na temat aktualnych zagadnień związanych z metodyką wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na I etapie edukacji w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.).
  • Wymienią się doświadczeniami w zakresie organizacji warsztatu pracy, form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
  • Nawiążą współpracę z innymi nauczycielami – uczestnikami spotkań w celu rozwiązywania bieżących problemów.
  • Podzielą się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (umieszczanie dokumentów, prezentacji, itp.)
  • Będą partnerami w redagowaniu strony Sieci Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej na platformie internetowej CEN.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót