Drukuj

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - online

Rodzaj/formaKurs płatny
Obszar tematycznyKadra kierownicza
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorKamilla Łaguna-Raszkiewicz
Forma płatna200 zł
Opis

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

Forma płatna:  200 zł (nr konta znajduje się na stronie internetowej CEN  w zakładce "kontakt". Wpłaty należy dokonać na tydzień przed datą szkolenia)

Opis szkolenia: w roku szkolnym 2020/21 zgodnie z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa szkoły powinny skupić swoje działania na zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Drogą do uzyskania oczekiwanych wysokich efektów jest min.  uwzględnianie indywidualnych różnic edukacyjnych, rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb psycho-fizycznych i rozwojowych uczniów. Podczas szkolenia omówione zostaną czynniki wpływające na jakość kształcenia oraz sposoby pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, z uwzględnieniem zdalnego nauczania.

Adresaci: Dyrektorzy szkól, wszyscy zainteresowani.

Cele ogólne: poznanie czynników wpływających na jakość kształcenia oraz praktycznych sposobów indywidualizacji pracy z uczniami.

mgr Anna Polak - psycholog, pedagog, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka, terapeutka w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

      Od 25 lat zawodowo związana z dziećmi i młodzieżą, której pomaga w trudnościach oraz wspiera w rozwoju. Pracuje w szkole podstawowej i prywatnym gabinecie psychologicznym. Wspiera również rodziców w budowaniu dobrych relacji z własnymi dziećmi, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Jest absolwentką:

Psychologii organizacji i zarządzania,

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

socjoterapii,

terapii pedagogicznej,

Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia,

Studium Psychoprofilaktyki.

 

Ukończyła kursy specjalistyczne, m.in.:

Kurs trenerski, ukończony certyfikatem,

TSR w pracy z dziećmi i rodziną,

TSR w pracy z młodzieżą i rodziną,

Praca z rodziną w obliczu rozwodu,

Trening Umiejętności Społecznych (TUS),ukończony z certyfikatem

Uczeń z Zespołem Aspergera,

Terapia poznawczo - behawioralna,

Motywowanie do współpracy ii eliminowanie zachowań niepożądanych w pracy z dziećmi. Techniki behawioralne w pracy wychowawczej,

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i pomoc psychologiczna,

Zaburzenia psychiczne u dzieci - wybrane problemy,

Diagnozowanie i korygowanie zaburzonych zachowań dzieci,

Profilaktyka uzależnień behawioralnych,

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży - zastosowanie terapii poznawczo - behawioralnej w praktyce.

Uczestnicy szkolenia: grupa do 18 osób.

Zapisy odbywają się poprzez platformę internetową. O uczestniczeniu w warsztatach decyduje kolejność rejestracji.

 

Proponowany termin warsztatów: po zebraniu się grupy (w godz.16.00-19.00)

Komunikator: ZOOM.

Program
  1. Analiza "priorytetów" MEN na rok szkolny 2020/21 oraz wymagań wobec szkół.
  2. Określenie czynników wpływających na jakość kształcenia. Analiza zasobów i możliwości szkoły.
  3. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych jako podstawa wsparcia uczniów. 
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a efektywność kształcenia.
  5. Indywidualizacja jako standard pracy każdego nauczyciela - praktyczne wskazówki

Dostępne terminy

2021-04-13
Termin2021-04-13
Godzina16:00 - 19:00
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 15


Powrót