Drukuj

"Zielony chochlik” Choreoterapia agresji – tańce, zabawy i ćwiczenia łagodzące napięcia emocjonalne u dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin6 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna120 zł
Opis

Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli, świetlic, terapeuci

Cele ogólne

 • Wskazywanie sposobów do rozwiązywania w grupie emocjonalnych problemów i zdobywanie umiejętności panowania nad uczuciami.
 • Nauka tańców i zabaw uwalniających agresję.
 • Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i silnej osobowości.
 • Poszerzenie świadomości społecznej u dzieci i kształtowanie lepszego kontaktu z drugą osobą.
 • Aktywizowanie i wyzwalanie emocjonalnych procesów za pomocą tańca.
 • Odreagowanie uczuć agresywnych za pomocą zastosowania odpowiednio dobranej muzyki.
 • Odkrywanie różnorodnych możliwości pracy z dzieckiem

Metody i techniki: choreoterapia, muzykoterapia, pedagogika zabawy, mandala, ćwiczenia Paula Dennisona.

Opłata za szkolenie:  wpłaty w wysokości 120,00 zł na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SA z dopiskiem szkolenie "zielony chochlik", imię i nazwisko uczestnika.

Program

Treści – zagadnienia

 • Zabawy ruchowe i taneczne - wyrażanie negatywnych uczuć.
 • Ćwiczenia graficzne i ruchowe - opanowywanie i przezwyciężanie negatywnych emocji.
 • Muzyka - jako propozycja sposobu odreagowywania negatywnych emocji.
 • Mandala - kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 • Ćwiczenia z programu Paula Dennisona.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót