Drukuj

Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin2,5 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna80 zł
Opis

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
zaprasza szkoły i placówki oświatowe do udziału w kursie z pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Informacje ogólne:

Kurs z pierwszej pomocy polecamy osobom, które chciałyby nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie, aby być świadomym odpowiedzialności i wiedzieć co robić w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.  

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotować ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Kurs pierwszej pomocy obejmuje:

 • pierwsza pomoc osobom dorosłym i dzieciom – RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych urazach

Ogólne założenia szkolenia:

 • przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka
 • przygotować uczestników do roli lidera podczas udzielania pierwszej pomocy
 • kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka
 • przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania
 • propagować i szerzyć zasady udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia przez jedną i więcej osób, a także zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy.

Standardy kształcenia:

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia prowadzone są przez ratownika medycznego zatrudnionego w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego,  

Czas szkolenia: 120 min.

Koszt szkolenia: 80 zł. / osoba (minimalna grupa 10 osób)

Opłaty za szkolenie: kwotę w wysokości 80 zł proszę przelać na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SA z dopiskiem  "pierwsza pomoc - imię i nazwisko uczestnika" 

Program

Przykładowy zakres tematyczny dobierany w zależności od potrzeb uczestników szkolenia:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych

o czym jest nagłe zatrzymanie krążenia

o schemat RKO

o resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej

o AED jako ważny element w RKO

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanych pediatrycznych

o czym jest nagłe zatrzymanie krążenia

o schemat RKO u dzieci i niemowlaków

o resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej

 • zadławienie u dorosłych, dzieci i niemowlaków

o zadławienie u osoby dorosłej

o zadławienie u dziecka

o zadławienie u niemowlaka

 • zaburzenia układu nerwowego

o przyczyny utraty przytomności

o drożność dróg oddechowych jako odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia

o postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności

o postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności – ćwiczenia

 • nagłe zachorowanie i urazy

Tematyka:

drgawki – zasady postępowania

cukrzyca – zasady postępowania

ból w klatce piersiowej – zasady postępowania

udar mózgu – zasady postępowania

skaleczenie i rana – zasady postępowania

krwotok zewnętrzny – zasady postępowania

krwotok z nosa – zasady postępowania

 


Dostępne terminy

Pierwszy semestr
TerminPierwszy semestr
Prowadzący
Harmonogram

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 16


Powrót